50.0346059 19.941075

Jobs Plus

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Bonarka 11Kraków

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Jobs Plus, certyfikowana agencja zatrudnienia, działa od 2005 roku. Świadczymy usługi rekrutacji i selekcji oraz pracy tymczasowej i leasingu pracowniczego. Kan­dy­da­tom słu­żymy wie­dzą i doświad­cze­niem, wspie­ra­jąc ich w poszu­ki­wa­niu cie­ka­wych wyzwań i inte­re­su­ją­cych miejsc pracy. Uczest­ni­czymy w pro­jek­tach orga­ni­zo­wa­nych z insty­tu­cjami biz­ne­so­wymi, uczel­niami i mediami. Pracujemy dla Klientów z całej Polski, Francji i Belgii, posiadamy biura w Krakowie i Warszawie.

Więcej informacji na temat naszych usług znaleźć można na stronie: www.jobsplus.pl.