52.22434997558594 21.06475067138672

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Brukselska 7Saska Kępa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Misja i działalność Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich) są najstarszą organizacją pracodawców w Polsce - działamy od 1989 roku, reprezentujemy 10 000 firm. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach RP zatrudniają około 5 mln pracowników. Zdecydowana większość z nich – 85 proc. – to firmy prywatne. Jesteśmy uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie. Siłą Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom oraz liczba i różnorodność naszych członków: związków, federacji i firm. O naszym potencjale stanowią wieloletnie doświadczenie i sukcesy, które osiągnęliśmy, realizując swoją naczelną ideę – tworzenia państwa przyjaznego pracodawcom. Naszą pozycję budujemy także, hołdując – w każdym podejmowanym działaniu – zasadom profesjonalizmu obiektywizmu, rzetelności i skuteczności.

Organizacja Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej jednakową troską otacza wszystkich polskich przedsiębiorców. Nie dzielimy ich na lepszych i gorszych – dla nas nie jest ważne to jaką branżę reprezentują, czy są prywatni, czy państwowi, duzi czy mali – interesy wszystkich pozostają dla nas tak samo istotne, gdyż tylko razem możemy wpływać na otoczenie gospodarki, czyniąc je bardziej praktycznym i racjonalnym.
Aktywnie wspieramy przedsiębiorczość. Pamiętamy, że gospodarka musi rozwijać się w sposób zrównoważony, a względy ekonomiczne nigdy nie mogą znacznie dominować nad społecznymi. Dążymy do stworzenia harmonii na linii pracodawca – pracownik, wiemy bowiem, że sprawnie funkcjonująca firma otwiera przed pracobiorcami możliwość partycypacji w płynących z tego faktu profitach. Przedsiębiorcom zrzeszonym w organizacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zapewniamy merytoryczne wsparcie ich działań.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla biznesu i pracodawców: podczas obrad sejmowych i senackich komisji, przy pracach decyzyjnych i doradczych gremiów różnych szczebli administracji państwowej oraz komitetów sterujących wykorzystywaniem funduszy Unii Europejskiej. Udział w i monitorujących te działania. Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych zapewnia organizacji możliwość wypowiadania się i współdecydowania w najważniejszych kwestiach. Rekrutujący się spośród grona najznamienitszych specjalistów i autorytetów, eksperci Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wydają obszerne publikacje naukowe, doradzają decydentom politycznym i komentują gospodarczą rzeczywistość. Organizowane przez Pracodawców RP konferencje – oprócz znamienitych prelegentów – stanowią także istotny wkład w rozwój debat publicznych i konsultacji społecznych.
  • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej działają na rzecz wspólnych interesów pracodawców zrzeszonych w organizacjach członkowskich Konfederacji, przedsiębiorstw nierzadko konkurujących ze sobą na rynku, lecz świadomych potrzeby wspólnego działania dla dobra środowiska pracodawców i przedsiębiorców.
  • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wspierają wszelkie inicjatywy zmierzające do wzmocnienia roli polskich pracodawców oraz współpracują ze wszystkimi organizacjami pracodawców i przedsiębiorców w celu realizacji wspólnych interesów środowiska biznesu ze wszystkimi organizacjami pracodawców i przedsiębiorców.
  • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej współdziałają z partnerami społecznymi - organizacjami pracobiorców - tak by osiągnąć wspólne korzyści pracodawców i pracowników wynikające z rozwoju gospodarczego, sprawiedliwe i stabilne warunki zatrudnienia, bezpieczeństwo w pracy i spokój społeczny.
  • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wywierają wpływ na władze publiczne wszystkich szczebli, by wspólny interes społeczeństwa, przedsiębiorców i rządzących - dobro Polski - mógł być realizowany, a głos pracodawców miał znaczenie przy podejmowaniu decyzji o przyszłości naszego kraju.
  • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej kształtują oraz promują wizerunek pracodawców i przedsiębiorców jako podmiotów tworzących dochód narodowy, dających innym pracę i - poprzez rozwój swoich przedsiębiorstw - przyczyniających się do rozkwitu naszego kraju i realizacji indywidualnych aspiracji jego mieszkańców.