18 proc. pracowników w Polsce otrzyma premie roczne

18 proc. pracowników w Polsce otrzyma premie roczne direct.money.pl

Koniec roku to gorący czas – do przygotowania mamy roczne podsumowania i raporty. Dla wielu pracowników pomimo dodatkowych obowiązków jest to jednak wyczekiwany okres, w którym otrzymają dodatkowe wynagrodzenie od pracodawcy.

W Polsce prawie co piąty pracownik otrzyma premię roczną – wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez portal PensjoMetr.pl należący do serwisu MonsterPolska.

Badanie jednocześnie prowadzone było w 12 europejskich krajach: Polsce, Węgrzech, Czechach, Słowacji, Litwie, Łotwie, Estonii, Finlandii, Słowenii, Chorwacji, Serbii oraz Bośni i Hercegowinie przez grupę Paylab. W badaniu porównano procent ogólnej liczby pracowników otrzymujących premie roczne oraz wysokość bonusów w odniesieniu do miesięcznego wynagrodzenia.

Wyniki pokazały, że w Polsce w 2016 roku premię na koniec roku otrzyma 18 proc. pracowników. Wśród badanych krajów Polska zajęła piąte miejsce. Przed nią znalazły się Węgry (20 proc.), Słowenia (21 proc.), Czechy (23 proc.) oraz Słowacja z najwyższym wynikiem – 26 proc. U naszego południowego sąsiada, ponad ¼ wszystkich zatrudnionych otrzyma dodatkowe wsparcie na zakończenie roku. Niżej w zestawieniu uplasowały się Finlandia i Łotwa (po 15 proc.), Bośnia i Hercegowina (13 proc.), Litwa i Estonia (po 12 proc.) oraz na końcu kraje bałkańskie – Serbia i Chorwacja, gdzie premia roczna zostanie wypłacona co 10. zatrudnionemu.

Najbardziej hojni w przyznawaniu rocznych pensjach okazali się pracodawcy z Polski – średnia wysokość premii wynosi u nas 134 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Drugie miejsce zajęła Litwa, gdzie premia stanowi 101 proc. pensji. Kolejne pozycje zajęły odpowiednio Serbia (90 proc.), Finlandia (87 proc.), Węgry (86 proc.) i Czechy (83 proc.).

Najmniej rozrzutni w przyznawaniu dodatkowych świadczeń są Słoweńcy i Chorwaci, którzy przyznają premie w wysokości odpowiednio 51 i 58 proc. miesięcznego wynagrodzenia.

Dodatkowe dane wskazują również, ile dokładnie wyniesie średnia premia – w Polsce będzie to 822 euro, czyli ok. 3600 zł. I jest to druga najwyższa premia w badanych krajach, przed Polską znalazła się wyłącznie Finlandia, gdzie średnia premia roczna wyniesie 1751 euro (ok. 7700 złotych). Najniższe premie otrzymają Serbowie, Chorwaci i Bośniacy.

Roczne premie dla kadry kierowniczej

Premie roczne są najbardziej powszechne na stanowiskach kierowniczych i to niezależnie od rodzaju przedsiębiorstwa. Przyznawane są adekwatnie do osiągnięć i stopnia realizacji rocznych założeń od firm rodzinnych po międzynarodowe korporacje. W badanych krajach od 21 do 45 proc. wszystkich pracowników na najwyższych stanowiskach otrzyma premie roczne. W Polsce premię roczną otrzyma 33 proc. pracowników najwyższego szczebla oraz 24 proc. niższej i średniej kadry zarządzającej.

W Polsce premie roczne otrzyma najwięcej pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym – 34 proc., następnie w przedsiębiorstwach z zagranicznym kapitałem – 28 proc. i na końcu w prywatnych, polskich firmach – tylko 11 proc.

W krajach bałkańskich, w których premie roczne ogólnie nie są zbyt popularne – w sektorze publicznym otrzyma je tylko cztery proc. pracowników w Serbii oraz osiem proc. zatrudnionych w Słowenii i Chorwacji. W tych krajach najwyższe premie otrzymają pracownicy spółek zagranicznych.

Pracodawcy coraz częściej podkreślają możliwość otrzymania premii w ofertach pracy oraz przy możliwościach awansu jako dodatkowy benefit dla pracowników.

Badanie wynagrodzeń dostarczone przez Monster Polska. PensjoMetr jest częścią międzynarodowego serwisu Paylab.com badającego wynagrodzenia.

Źródło: http://www.paylab.com/newsroom/overview-of-year-end-bonuses-for-employees-in-european-countries/50246

Monster Polska Sp. z o.o. Joanna Żukowska