30 tys. miejsc pracy zagrożonych. Co się stanie z osobami niepełnosprawnymi?

30 tys. miejsc pracy zagrożonych. Co się stanie z osobami niepełnosprawnymi? fotolia

Jak podał PAP, ok. 30 tys. miejsc pracy jest zagrożonych przez propozycję zmian przepisów. Teraz firmy, które nie zatrudniają bezrobotnych niepełnosprawnych, muszą płacić kary, ale część z nich mogą zamienić na ulgi. Po zmianie nie będzie to proste.

Jak informuje PAP, niepełnosprawni zapowiadają walkę. Stworzono specjalny komitet, który walczy o to, aby projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie trafił do Sejmu. „Cztery lata temu dzięki zmianie przepisów udało się zatrudnić prawie 30 tys. niepełnosprawnych. W tej chwili, nie wiadomo dlaczego, pojawił się pomysł, by to ograniczyć. W związku z czym duża część z tych zatrudnionych może stracić pracę” – mówi PAP Marek Łukomski z Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych.

Podobne artykuły:

Coraz mniejsze ulgi

Obecnie firmy, które zatrudniają więcej niż 25 pracowników i nie mają w swoim zespole osób niepełnosprawnych, muszą płacić kary do PFRON. Mogą je jednak obniżyć maksymalnie o 80 proc., wypożyczając niepełnosprawnych z innych firm. Zmiana przepisów spowoduje, że ulgi mają się zmniejszyć do 30 proc. Jak informuje PAP, firmy, które je sprzedają, boją się, że stracą klientów i w efekcie będą musiały redukować zatrudnienie.

W 2014 r. ulgi zakupiło ponad sześć tysięcy firm, które zatrudniają ponad 25 osób.

red./PAP