3,6 mln pracowników na umowach czasowych

3,6 mln pracowników na umowach czasowych Kzenon - Fotolia

Według danych GUS 3,6 mln Polaków pracuje na umowach na czas określony. Oprócz nich 1,6 mln podpisało z pracodawcą umowę o dzieło lub umowę zlecenie.

Z badania aktywności ekonomicznej ludności prowadzonego przez GUS wynika, że 5,2 mln pracowników ma umowę, która słabo ich wiąże z pracodawcą. Umowę na czas określony jest łatwiej rozwiązać, pracownik także nie ma prawa do odprawy. Zdaniem prof. Elżbiety Kryńskiej z Uniwersytetu Łódzkiego zamiłowanie pracodawców do takich umów jest „porażające”.

Umowy czasowe pozwalają pracodawcom znacznie łatwiej rozstać się z pracownikiem. Z kolei umowy nazywane śmieciowymi nie zapewniają pracownikowi urlopów oraz dodatkowych świadczeń, nie przewidują także limitowanego czasu pracy ani minimalnego wynagrodzenia.

Więcej na onet.pl

red