3,7 procent pracowników urzędów to niepełnosprawni

3,7 procent pracowników urzędów to niepełnosprawni fotolia

Urzędy nie zatrudniają niepełnosprawnych osób, bo nie zgłaszają się do konkursów lub są za słabe merytorycznie – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Jak pisze swoim ostatnim sprawozdaniu szef służby cywilnej, pracownicy z dysfunkcjami stanowili w ubiegłym roku 3,7 proc. osób zatrudnionych w administracji rządowej. W 2011 r. było ich zaledwie 2,8 proc.

Dane te nie są zadowalające dla organizacji pożytku publicznego, które na co dzień zajmują się problemami osób niepełnosprawnych. Obwiniają one za obecną sytuację urzędy.

Szefowie urzędów uważają z kolei, że za niski wskaźnik odpowiadają sami niepełnosprawni.

– Do organizowanych przez nas konkursów zgłasza się zbyt mało takich kandydatów. Nawet jeśli wśród kandydatów są takie osoby, to nie przechodzą one testów i rozmów kwalifikacyjnych. Są słabo przygotowane na stanowiska merytoryczne – mówi cytowana przez „Dziennik Gazetę Prawną” Halina Stachura-Olejniczak, dyrektor generalny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

red.