• 7 zasad efektywnego zarządzania projektem

    Zespół

    Istotną rolę w każdym projekcie pełni zgrany i kompetentny zespół. W jego skład wchodzić mogą: koordynator, asystenci, osoba odpowiedzialna za księgowość, szkolenia, informację i promocję oraz ekspert ds. merytorycznych. Już na początku trzeba dokładnie określić zakresy obowiązków poszczególnych osób, zakres odpowiedzialności i sposób podejmowania decyzji. 

    Zarządzanie projektem IT Image courtesy of by David Castillo Dominici/FreeDigitalPhotos.net
    Kształcenie pracowników Boris Peterka (stock.xchang)

Nowoczesna Firma S.A.