Biznes - dyplomacja - etykieta

Biznes - dyplomacja - etykieta Image courtesy of jscreationzs/FreeDigitalPhotos.net

Co ma wspólnego biznes z etykietą i protokołem dyplomatycznym? Pozornie niewiele, ale w rzeczywistości - bardzo dużo! I to traktując je wyłącznie użytkowo, bez śladu snobizmu...

Poznamy szereg najważniejszych zasad takich jak:

 • Zasada wzajemności
  (łac. do ut des, czyli daję abyś dawał)- to jedna z najbardziej rozpowszechnionych i podstawowych norm kontaktów międzyludzkich. Dotyczy wszystkich partnerów, uzależniona jest zasadniczo od ich pozycji i znaczenia oraz naszego taktu i kultury osobistej.
 • Zasada uszanowania prywatności. Prawo do prywatności jest jednym z podstawowych i najważniejszych praw człowieka w życiu osobistym, w świecie biznesu i komunikacji internetowej. To prawo do zachowania intymności.
 • Zasada starszeństwa - (procedencji, pierwszeństwa).
 • Klasy i rangi w dyplomacji, - (informacja ważna dla VIP"ów, także biznesowych). Podczas każdej rozmowy, zarówno oficjalnej jak i nieoficjalnej, należy starannie przestrzegać doboru tytułów.
 • Zasady zachowania osób towarzyszących prezydentowi, premierowi czy ministrowi w oficjalnej delegacji czy podróży zagranicznej. Zachowanie przy składaniu wieńców i kwiatów.Zajmowanie miejsca przy stole. Zasady obowiązujące podczas oficjalnych i nieoficjalnych przyjęć.
 • Zasada tolerancji. (łac. tolerare = znosić, wytrzymywać) jest jednym z podstawowych warunków osiągnięcia sukcesu w rozmowach, nie mówiąc o tym, że dowodzi kultury osobistej. Oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności, co jest szczególnie ważne podczas spotkań osób z obszarów czy kręgów bardzo odmiennych kulturowo i mentalnościowo.
 • To samo dotyczy problemów językowych. Język jest wyróżnikiem i dla wielu narodów dowodem jedności. Naród najbardziej liczebny w państwie wymaga często, by mniejszości uczyły się jego języka i posługiwały się nim załatwiając sprawy urzędowe. Trudno wymagać, by polski biznesmen okazjonalnie uczył się np. flamandzkiego (przy całym szacunku dla Flamandów), ale warto zastanowić się, czy lepszego efektu rozmów z Flamandami, aniżeli rozmowa po angielsku, nie da zatrudnienie odpowiedniego tłumacza. Taki gest może zostać doceniony przez gospodarzy z oczywistą korzyścią dla nas.
 • Zasada dyskrecji. Podobnie jak poprzednie punkty wymaga szerokiego omówienia, bowiem zaliczana jest do podstawowych cech kultury osobistej.
 • Zasada punktualności - nie wymaga komentarza
 • Zasada zdrowego rozsądku, który musi dominować w każdym rodzaju kontaktów międzyludzkich.

Kurs na Sukces Andrzej Koziar Szkolenia