Cechy sprzyjające aktywności twórczej?

Cechy sprzyjające aktywności twórczej? http://www.sxc.hu/profile/intuitives

Jednym z podstawowych problemów związanych z pojęciem twórczości jako cechy indywidualnej jest kwestia, czy twórczość jest cechą wyjątkową, rzadką, czy raczej powszechnie występującą.

Rozróżnia się dwa podejścia elitarne i egalitarne. W podejściu elitarnym, uważa się, że twórcze mogą być tylko umysły wybitne, zdolne do tworzenia dzieł o ogromnej wartości    i dużej dawce nowości, czyli twórcy, których dzieła wnoszą  coś ważnego do rozwoju kultury, nauki, sztuki lub wynalazczości, Są powszechnie uznane, podziwiane i wykorzystywane. Zwolennicy podejścia egalitarnego uważają, iż każdy człowiek jest twórczy, choć nie każdy w takim samym stopniu. W tym ujęciu twórczość jest cechą, jak np. inteligencja, ekstrawersja czy poziom lęku.

Cechy osobowości sprzyjające twórczości

  • Otwartość
  • Niezależność
  • Wytrwałość

Wymienione grupy cech są niezbędnym warunkiem funkcjonowania talentu twórczego, każda z ich działa inaczej i na innym etapie pracy twórczej. Otwartość potrzebna jest na samym początku, niezależność staje się ważna w momencie generowania pomysłów. W trzeciej kolejności pojawia się wytrwałość, dzięki której proces twórczy trwa mimo przeszkód.

Otwartość

Łatwość asymilowania nowych informacji, niezależnie od ich chwilowej przydatności, wiarygodności, czy niesprzeczności z posiadanymi informacjami. Czasem cecha ta przeradza się w silną potrzebę nowości.
Tolerancja wobec treści dwuznacznych i słabo zdefiniowanych, ponieważ proces twórczy obfituje w sytuacje bardzo niejasne.

Niezależność

Postawa nonkonformistyczna i nieuleganie naciskowi.
Kierowanie się w życiu prywatnym wewnętrznymi standardami i osobiście ustalonymi celami, a lekceważenie standardów i celów narzuconych przez kogoś.
Podważanie istniejących norm, kwestionowanie powszechnie wyznawanych wartości.
Niekonwencjonalność poglądów.
Tendencja do kwestionowania i odrzucania autorytetów.

Wytrwałość

Zdolność do wytężonej i długotrwałej pracy, odraczania gratyfikacji.
Częstość i łatwość wzbudzania motywacji samoistnej.
Dążenie do osiągnięć, ambicja, chęć potwierdzenia własnej wartości.
Siła ego, rozumiana jako stabilność emocjonalna, brak lęku i zdolność do przezwyciężania porażek lub perseweracja, czyli skłonność do wielokrotnego podejmowania tego samego tematu.
Podwyższona samoocena – może wspomagać inne mechanizmy wytrwałości, mimo, iż sama nie jest ani niezbędnym, ani wystarczającym warunkiem twórczości.

Podobne artykuły:Sandra Waszniewska Training Factory-Warszawa