Co najbardziej stresuje nas w pracy?

Co najbardziej stresuje nas w pracy? materiały PR

Wyniki ogólnoeuropejskiego sondażu opinii publicznej dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy po raz kolejny dostarczyły bardzo niepokojących wniosków.

Ponad 50% zatrudnionych Europejczyków skarżyło się na występowanie stresu w swoim miejscu pracy. Co więcej, blisko 16% zatrudnionych stwierdziło, że przypadki stresu w pracy zdarzały się bardzo często. Z kolei jedynie 3% respondentów nie zaobserwowało przypadków stresu w swojej organizacji.

Wykres 1. Występowanie stresu w miejscu pracy
w opinii zatrudnionych w Unii Europejskiej w 2013 roku (w %)

Sedlak&Sedlak Sedlak&Sedlak

Najczęstszą przyczyną stresu związanego z pracą okazała się reorganizacja pracy lub niepewność zatrudnienia. Taką opinię zadeklarowało 72% badanych Europejczyków. Jako kolejne przyczyny respondenci wskazywali przepracowanie i obciążenie pracą (66%) oraz padanie ofiarą niedopuszczalnych zachowań, takich jak np. mobbing (59%). Wszystkie te przyczyny mogą prowadzić do niebezpiecznych zjawisk, takich jak obniżenie efektywności pracowników, a nawet do wypalenia zawodowego.

Wykres 2. Najczęstsze przyczyny stresu w pracy
wymieniane przez zatrudnionych w Unii Europejskiej w 2013 roku (w %)

Sedlak&Sedlak Sedlak&Sedlak


Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi!

Maria Jodłowska