Co zmieni się na rynku pracy w 2016 roku?

Co zmieni się na rynku pracy w 2016 roku? Kurhan - Fotolia

Rok 2016 ma przynieść istotne zmiany przepisów w polskim oraz unijnym prawie branżowym. Eksperci SAZ przewidują utrzymanie się trendu rosnącego zapotrzebowania na personel w większości branż i wzrost płac w wielu sektorach gospodarki.

Zdaniem ekspertów Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, jednym z największych wyzwań stojących przed rynkiem pośrednictwa pracy w przyszłym roku będą planowane zmiany legislacyjne. Mowa m.in. o zmianie przepisów odnośnie ozusowania umów zleceń do kwoty minimalnej krajowej oraz nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Subskrybuj autora aby czytać dalej

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia