Czy zawód górnika zniknie na dobre? KW wstrzymuje rekrutacje absolwentów

Czy zawód górnika zniknie na dobre? KW wstrzymuje rekrutacje absolwentów Kompania Węglowa SA

Jak informuje „Nasz Dziennik”, Kompania Węglowa, największy śląski pracodawca, wstrzymuje przyjęcia absolwentów szkół górniczych. Jest to efekt wielkich kłopotów branży. Czy zatem niedługo zniknie zawód górnika a szkołom górniczym grozi likwidacja?

Jak czytamy w „Naszym Dzienniku”, władze Kompanii Węglowej dopiero pracują nad kwestią „ewentualnego zatrudnienia absolwentów szkół górniczych, którym w latach minionych KW gwarantowała pracę”. Jednak już teraz szkoły widząc gigantyczne kłopoty tego sektora, zaprzestają kształcenia na kierunkach górniczych.

Dodatkowo, jak podaje gazeta, Kompania Węglowa planuje zatrudniać w kopalniach pracowników firm zewnętrznych. Jak sygnalizuje „Solidarność”, to może prowadzić do obniżenia bezpieczeństwa, dlatego KW powinna jednak ukierunkować się na zatrudnianie absolwentów kierunków górniczych.

red.