DNA kariery kobiety sukcesu

DNA kariery kobiety sukcesu © Andres Rodriguez - Fotolia.com

Czy wszyscy posiadamy te same talenty?

Co powoduje, że niektórzy odnosząc sukcesy nie tylko robią pewne rzeczy naturalnie, ale jeszcze wzbudzają ogólny podziw i zazdrość? Czy istnieje wspólny mianownik dla wszystkich sukcesów? Jak wzmocnić swoje kompetencje, aby być najlepszą, posiąść wszystkie kompetencje nowoczesnej kobiety biznesu?

Wiele młodych kobiet zadaje też sobie pytanie: jak pokierować swoją karierą, jak poukładać życie prywatne, aby nie przegapić tego, co jest najcenniejsze: rodziny. W gąszczu wiedzy na temat kondycji naszego sukcesu trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Czy szukać pomocy w postaci dodatkowych studiów czy szkoleń? To na pewno może być pomocne, ale nie jestem pewna, czy istnieje jakikolwiek uniwersytet na świecie, który jest w stanie podać gotowe rozwiązanie i zmonitorować nasz wewnętrzny kod umysłu. Zawsze dostajemy tylko jakiś wycinek wiedzy. Poza tym, osiągnięcie doskonałości i posiadanie wszystkich talentów wydaje się niemożliwe. Wygląda więc na to, że musimy  pogodzić się też z naszymi ułomnościami.

Za punkt wyjściowy do rozważań na ten temat przyjęłam kilka kryteriów:

  • Wartości: pasja, wiara, marzenia, wizja, idee.
  • Strategie pożądanych kompetencji kadr menedżerskich wg  polskich kryteriów oraz w świetle trendów światowych.
  • Geny sukcesu, czyli nasz potencjał genetyczny.

Wartości i geny

Poszukując doskonałości musimy uwierzyć w siebie i dokładnie wiedzieć, co jest dla nas sukcesem. Powinniśmy włączyć radary wewnętrzne, wsłuchiwać się w siebie, nie lekceważąc sygnałów zewnętrznych - należy przyglądać się swoim wartościom. Nie przyspieszać, ale pracować cały czas nad sobą w imię maksymy: „Sukces lubi ludzi przygotowanych”. Nie wierzmy zbyt mocno tylko w szczęście i los na genetycznej loterii, czyli wrodzony talent. Może należy poddać się sugestiom Malcolma  Gladwella, który w książce „Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu” udawadnia, że „sukces to dupo godziny". Według niego "wrodzone zdolności odgrywają mniejszą rolę, trzeba tylko urodzić się we właściwym miejscu i czasie i ... przepracować minimum 10 tysięcy godzin".

Kompetencje

Modne są teraz w dobie kryzysu różne strategie, działania naprawcze, analizy błędów. Ważne jest śledzenie trendów zarówno tych światowych, jak i polskich w zakresie strategii zarządzania i marketingu, rozwoju nowych technologii, czy zagrożeń cywilizacyjnych. W Polsce powstało ok. 40 programów i projektów, na świecie niezliczona ilość. Każdy powstawał jako efekt współpracy „aktorów społecznych”, czyli grup eksperckich z różnych branż. Analizując je próbowałam znaleźć wspólny mianownik - nośnik sukcesu.

Gary Hammel zajmujący się innowacyjnością w dziedzinie zarządzania wypracował wraz z zespołem składającym się z naukowców, prezesów firm, konsultantów, przedsiębiorców i menedżerów w obszarze venture capital, listę 25 wyzwań w obszarze zarządzania (źródło: Harvard Business Review, Maj 2009). Kilka dotyczy przyszłości kadry menedżerskiej, w tym kobiet:

  • Propagować i wykorzystywać różnorodność.
  • Uczłowieczyć język i praktykę biznesu, słowa: wydajność, przewaga, wartość, koncentracja, różnicowanie - zastąpić słowami: honor, miłość, prawda, sprawiedliwość i piękno.
  • Zmienić sposób szkolenia i myślenia menedżerów – zmienić tradycyjne rozwijanie umiejętności poznawczych (myślenia wykorzystującego lewą półkulę mózgu, czyli rozumowania dedukcyjnego, analitycznego podchodzenia do problemów i konstruowania rozwiązań) na uczenie się refleksyjnego lub dwupętlowego myślenia systemowego opartego na wartościach i  kreatywnego rozwiązywania problemów.

W opracowaniach Strategia „Polska 2030” i Foresight "Polska 2020” zwraca się uwagę, że ważnym elementem gry rynkowej jest umiejętność wyprzedzenia konkurencji przewidując rozwój nisz rynkowych. Według programu „Foresight” lista niezbędnych kompetencji jakie powinna posiadać menedżerka chcąca zaistnieć w nowych, zmieniających się warunkach rynkowych przedstawia się następująco:

1. Umiejętność funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym.
2. Praca w zespole, zarządzanie zespołami.
3. Kreatywność i przedsiębiorczość.
4. Zarządzanie wiedzą i infobrokerstwo.
5. Komunikacja interpersonalna, autoprezentacja.
6. Znajomość języków obcych.
7. Znajomość technologii informatycznych.
8. Wykorzystanie technologii mobilnych.
9. Możliwość zmiany kwalifikacji i mobilność.
10. Ochrona własności intelektualnej.
11. Ugruntowane podstawy matematyki.

Czy jesteśmy w stanie poszczycić się taką wszechstronnością?

I co z tego dla nas wynika

Te kompetencje wiążą się ściśle z umiejętnością odnalezienia się na rynku. Opracowania sugerują nowe niszowe zawody przyszłości. Pytanie, czy wybierając lub zmieniając zawód, kobiety muszą się ograniczać do tradycji, którymi są obciążane od wieków? Czy kobiety nie mogą się wpisać w erę "złotych lub zielonych kołnierzyków" i zarządzać wiedzą wchodząc na stałe w branże zarezerwowane dotąd dla mężczyzn?

Wydaje mi się, że zaistnienie na rynku jako menedżerka multimedialna lub wielokulturowości, animatorka parku rozrywki, specjalistka marketingu społecznego może postawić kobiety w bardziej uprzywilejowanej pozycji zawodowej. Upatruję też szanse kobiet w zawodach związanych z globalizacją i zagrożeniami cywilizacyjnymi (negocjatorki, hackerki, kryptografki), w nowo rozwijających się przyszłościowych branżach jak biometria, biotechnologia, nanotechnologia, edukacja (dydaktycy medialni: e-learningu i internetu, teleedukatorki, coachowie, specjalistki od wypalenia zawodowego). Kobiety mogą być także świetne w propagowaniu proekologicznej transformacji gospodarki (doradztwo dotyczące zielonych stylów życia, nowych form dietetyki).

Czy ta wiedza oznacza odnalezienie DNA sukcesu? Jako kobiety mamy naturalne talenty (przywódcze, sprzedażowe, negocjacyjne, komunikacyjne). Uczłowieczenie języka i praktyk biznesowych, o których wspominają raporty mamy w genach. Jeśli więc chcemy przejść jak Alicja z Krainy Czarów na drugą stronę lustra - wystarczy zgodnie z zaleceniem Sokratesa - poznać siebie.

Podobne artykuły:

ALMEX-Warszawa ALICJA MOSZYNSKA`