Hura! Dobra zmiana dla przedsiębiorców - składka ZUS w górę

Hura! Dobra zmiana dla przedsiębiorców - składka ZUS w górę www.fotolia.pl

W IV kwartale 2015 r. przeciętne wynagrodzenie będące podstawą wyliczenia składki ZUS wyniosło 4280,80 zł – podał GUS.

Podstawę miesięcznych składek na ZUS stanowi 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku „mniejszego ZUS” dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność - 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Miesięczna kwota składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (łącznie z dobrowolną składką chorobową) przedsiębiorców wyniesie 1121,52 zł. Preferencyjny ZUS wyniesie natomiast 465,28 zł.

red.