Ile języków obcych zna Polak?

Ile języków obcych zna Polak? sxc.hu

Jak wskazują dane zaczerpnięte z Eurostatu, w 2011 roku 32% pracujących Polaków zadeklarowało brak znajomości jakiegokolwiek języka obcego.

Najniższe kompetencje językowe mieli mieszkańcy Węgier i Bułgarii, gdzie ponad połowa zatrudnionych mieszkańców nie znała żadnego języka obcego.

Najwyższymi kompetencjami językowi pochwalić się mogli obywatele Luksemburga i Litwy -jedynie 1% pracowników w tych krajach nie potrafi się posługiwać żadnym językiem obcym.

Ile znamy języków obcych? sedlak&sedlak


Znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest dość powszechna wśród mieszkańców krajów UE (38% osób deklaruje znajomość 1 języka). Jedynie co 10 mieszkaniec UE potrafi 3 języki obce. W Polsce trzema językami obcymi posługuje się tylko 5% mieszkańców, zaś znajomość 3 języków obcych deklaruje aż 74% obywateli Luksemburga.

źródło rynekpracy.pl

Sedlak & Sedlak