Ile wynosi zasiłek opiekuńczy w 2015 roku?

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy w 2015 roku? fot. Dominik Golenia/Flickr

Zasiłek opiekuńczy w większości przypadków przysługuje osobom, które podejmują się opieki nad niepełnosprawnym, rezygnując przy tym z pracy. Jednak od 2015 r. zasady przyznawania tego świadczenia zmieniły się i może się o nie ubiegać więcej chętnych.

Zasiłek opiekuńczy 2015

Kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego jest stała. Wynosi ona 520 złotych. Przysługuje jedynie osobom, które nie mają zbyt wysokich dochodów, dlatego prowadzący własny biznes również niekoniecznie będą objęci nowym prawem. Także ci, którzy mają już inne świadczenia, takie jak emerytura czy renta nie mogą pobierać zasiłku opiekuńczego. Do tej pory by otrzymać to świadczenie należało zrezygnować z pracy i tylko na tej podstawie można było go uzyskać. Obecnie ma się to zmienić - o zasiłek opiekuńczy mogą się ubiegać także osoby, które nie miały pracy, a zdecydowały się na zajmowanie pełnoletnim niepełnosprawnym.

Zasiłek - kto może go otrzymać?

Ogólnie opiekunem pełnoletniej osoby niepełnosprawnej może zostać, według prawa, osoba spokrewniona w pierwszej linii. To oznacza, że siostrzenica lub bratanica opiekująca się ciotka lub wujem nie będą mogli otrzymać tego zasiłku. Otrzymają go natomiast dzieci opiekujące się rodzicami i rodzeństwo osoby niepełnosprawnej, które podejmie się tego zadania.

Nieco skomplikowaną sytuację mają w tym przypadku rolnicy. Praca na roli wyklucza otrzymanie specjalnego zasiłku opiekuńczego, dlatego wymagane jest oświadczenie. Ponadto dochodzi niejasność, czy dana osoba może być ubezpieczona w KRUS. Ostatecznie jednak sprawa została rozwiązana pomyślnie przez sąd, dlatego także te osoby powinny otrzymać zasiłek, jeśli oczywiście spełniają wszystkie inne warunki.

Gdzie otrzymuje się zasiłek?

O zasiłek występuje się w najbliższym ośrodku pomocy społecznej. Wymagane są dokumenty potwierdzające tożsamość oraz pozwalające obliczyć dochód na jedną osobę. Niezbędne są również kopie aktów urodzenia i zaświadczenie o odprowadzaniu składek. Najlepiej iść do danego urzędu wcześniej, by dowiedzieć się, czy nie są wymagane dodatkowe dokumenty.

red.