Jak być lubianym w pracy?

Jak być lubianym w pracy? tapetyczne.pl

Oczywiście nie da się być lubianym przez wszystkich. Jednak życie z innymi pracownikami w stanie stabilnego pokoju jest możliwe, a nawet nie takie trudne.

Najlepszym sposobem na dobre traktowanie przez resztę biura jest pozytywne nastawienie.

1. Być miłym

Chłodne traktowanie innych i odmawianie nawet uśmiechu to najprostsza droga do dystansu dzielącego z innymi. Należy pozytywnie podchodzić do innych niezależnie od ich charakteru – w końcu każdy daje z siebie w pracy to, co najlepsze.

Nawet ludzie o całkowicie odmiennych charakterach, temperamentach i poglądach mogą dobrze współpracować. I jeśli okazuje się im szacunek, to ten szacunek oddają.

2. Wykazywać inicjatywę

Każdy w biurze ma swoje zadania i powinien je wykonywać. Ale jeśli potrzebuje nieco pomocy, nie ma powodu, by mu nie pomagać. Pensja nie powinna być jedynym powodem do przychodzenia do biura – ważna jest także atmosfera.

3. Okazywać szacunek przełożonym

Z szefami jest różnie. Niektórzy czują się częścią drużyny, inni wywyższają się. Jedni są lepsi, inni gorsi. Niezależnie od ich zachowania, są przełożonymi i należy im się szacunek.

Niezależnie od ich zachowania, nie należy ich obgadywać. Jeśli coś robią nie tak, należy powiedzieć to wprost.

4. Stosować się do zasad zdrowej konkurencji

Miejsce pracy to nie pole bitwy, a koledzy to nie żołnierze wroga. Oczywiście warto rywalizować i się  ścigać o najlepsze rezultaty, ale nie powinno to doprowadzić do niezdrowych sytuacji.

Opracowano na podstawie tekstu z careerealism.com

Nowoczesna Firma S.A. Konrad Budek