Jak Polacy odbierają zjawisko networkingu

Jak Polacy odbierają zjawisko networkingu Jakub Jirsák - Fotolia

Przez wiele lat był w Polsce niedoceniany i kojarzony przede wszystkim pejoratywnie, z „pracą po znajomości”. Tymczasem networking w procesie poszukiwania pracy jest niezwykle ważny i potrzebny.

Zdaniem 36 proc. respondentów istnieje stereotyp, że osoby z polecenia to zwykle ci, którzy nic nie potrafią i zabierają stanowisko wykwalifikowanym pracownikom.

Budowa sieci wartościowych kontaktów jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi w procesie poszukiwania pracy – takie wnioski można wysnuć z badania, jakie przeprowadzili w 2014 r. konsultanci Zielonej Linii. Pozwala znacznie skrócić proces rekrutacji, zmniejszyć jej koszt, a w efekcie pozyskać wartościowych pracowników.

Jak Polacy odbierają zjawisko networkingu?

Potrafimy dostrzec rolę budowy sieci wartościowych kontaktów, natomiast nie wszyscy dokładnie rozumieją i znają słowo „networking”. Większość osób biorących udział w telefonicznym badaniu Zielonej Linii, aż 46 proc., stwierdziła, że nie wie, co oznacza pojęcie „networking”.

31 proc. ankietowanych spotkało się z tym pojęciem, a 23 proc. respondentów zadeklarowało, że dotychczas nie spotkało się z networkingiem. Jak wynika z odpowiedzi uczestników badania, obco brzmiące słowo nie budzi oczywistych skojarzeń z nawiązywaniem kontaktów.

Czy warto informować znajomych o tym, że szukamy pracy?

Biorąc pod uwagę istotę networkingu – z całą pewnością nleży to robić.

Potwierdzają to także wyniki badań ankiety przeprowadzonej przez konsultantów Zielonej Linii. Zdaniem większości, bo aż 91 proc. ankietowanych, jest to dobry pomysł. Przeciwnego zdania było zaledwie 2 proc. uczestników badania, natomiast 7 proc. nie ma opinii w tym temacie. Przeważająca liczba respondentów ma świadomość, że warto informować znajomych o tym, że szukamy pracy. Należy przy tym zaznaczy, że nie wszyscy ankietowani chętnie i często dzielą się informacją o braku zatrudnienia ze znajomymi, czego przyczyny bywają zróżnicowane. Jedną z nich jest niechęć do dzielenia się nieprzychylnymi informacjami o braku pracy z innymi.

Networking czy „praca po znajomości”?

W ramach badania, konsultanci Zielonej Linii zapytali uczestników badania także o to, dlaczego praca znaleziona dzięki wsparciu innych osób budzi negatywne skojarzenia.

Niemal połowa ankietowanych (45 proc.) stwierdziła, że ich zdaniem praca znaleziona dzięki wsparciu innych osób nie budzi negatywnych skojarzeń. Zdaniem 36 proc. respondentów istnieje stereotyp, że osoby z polecenia to zwykle ci, którzy nic nie potrafią i zabierają stanowisko wykwalifikowanym pracownikom. Według 15 proc. osób biorących udział w badaniu, praca znaleziona dzięki wsparciu innych osób budzi negatywne skojarzenia z innych powodów. Jakie to powody? O tym można przeczytać w pełnej wersji raportu, która jest dostępna w aktualnościach, na stronie internetowej Zielonej Linii.

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia Joanna Niemyjska