Jak przeprowadzić rozmowę zwalniającą?

Jak przeprowadzić rozmowę zwalniającą? wagg66/ www.sxc.hu

Proces redukcji zatrudnienia jest jednym z najbardziej stresujących przeżyć – nie tylko dla pracownika, którego chcesz zwolnić, ale również dla Ciebie.

Możesz zauważyć, że pojawia się u Ciebie poczucie winy i żalu spowodowane tym, że musisz podjąć decyzję o zwolnieniu określonych osób. Możesz odczuwać dodatkowy stres związany z brakiem akceptacji dla procesu zwolnień a także obawę przez negatywnymi reakcjami ze strony zwalnianego pracownika.

Żeby zminimalizować dyskomfort z tym związany oraz ograniczyć reakcje zwalnianego pracownika, podejmij następujące działania:

1. Przygotuj się dobrze do rozmowy zwalniającej

Zbierz wszystkie istotne informacje dotyczące efektywności i jakości pracy zwalnianego, przeanalizuj wyniki jego oceny okresowej, przemyśl argumenty, którymi umotywujesz swoją decyzję.

2. Zaproś na spotkanie drugą osobę, która wesprze Cię w przeprowadzeniu zwolnienia

Takie wsparcie może być Ci dla Ciebie przydatne, jeśli podejrzewasz agresywną reakcję pracownika, dodatkowo druga osoba może w razie potrzeby zaświadczyć o fakcie poinformowania pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę.

3. Niezwłocznie wyznacz termin spotkania

Najlepiej zorganizuj je w spokojnym, odosobnionym miejscu i  przeznacz na nie odpowiednią ilość czasu (ok. 0,5 – 1 godz.)

4. Przekaż informację o zwolnieniu na początku spotkania

Nie przedłużaj i nie zwlekaj z przejściem do sedna, żeby uniknąć potęgowania zdenerwowania u pracownika;

5. Doceń wkład pracownika w pracę zespołu

Przytocz konkretne dokonania pracownika, podziękuj mu za współpracę oraz życz powodzenia na dalszej drodze zawodowej. Jest to szczególnie ważne, żeby nawet w tak trudnej sytuacji podnieść samoocenę pracownika – pomoże mu to w znalezieniu nowego zatrudnienia.

6. Uzasadnij swoją decyzję racjonalnymi argumentami

Weź odpowiedzialność za swoją decyzję – nie tłumacz się przed pracownikiem i nie przepraszaj go za zaistniałą sytuację, wysłuchaj pracownika, daj mu możliwość wypowiedzenia się i odpowiedz na wszelkie jego pytania;

7. Poinformuj pracownika: o możliwości uzyskania referencji

Będzie to dla niego bardzo pomocne w znalezieniu sobie nowej pracy, o zasadach rozwiązania stosunku pracy, o zasadach opuszczenia stanowiska pracy oraz o przysługujących mu świadczeniach.

8. Powstrzymaj się przed obiecywaniem

Nie obiecuj, że jak tylko poprawi się sytuacja w firmie, ponownie znajdzie w niej zatrudnienie. Pracownik może pokładać w tym zbyt wielkie nadzieje i przez to zwlekać z podjęciem działań zmierzających do znalezienia nowej pracy.

9. Poinformuj pracownika o możliwych formach pomocy

Jeśli są takie możliwości, poinformuj pracownika o możliwych formach udzielenia mu pomocy w znalezieniu nowego miejsca zatrudnienia i przekaż mu dane kontaktowe do odpowiednich osób udzielających wsparcia.

Podobne artykuły:


Malanowicz Kamila Coach4U