Jak stworzyć przyjazne warunki pracy dla osoby przewlekle chorej?

Jak stworzyć przyjazne warunki pracy dla osoby przewlekle chorej? kwintessential.co.uk

Miejsce pracy wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie. Dlatego każda firma winna uwzględnić potrzebę utrzymania w dobrej formie fizycznej i psychicznej pracowników oraz zapewnić bezpieczne warunki pracy osobom cierpiącym na przewlekłe choroby zapalne.

Autoimmunologiczne choroby zapalne są jednymi z poważniejszych chorób XXI wieku, stanowią zagrożenie cywilizacyjne dla zdrowia ludzi na całym świecie. Ich leczenie oraz poprawa jakości życia chorych są podstawową powinnością podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia. Obecnie coraz większe grono naukowców jest zdania, że główną przyczyną wszelkich chorób autoimmunologicznych jest niewłaściwie funkcjonujący system nerwowy, nadmierny stres, depresja, niechęć do życia. Mając to na uwadze, niezwykle ważne jest zapewnienie osobom dotkniętych chorobą autoimmunologiczną komfortowych warunków pracy.

Niezależny plan pracy

Jeżeli pracodawca dowiaduje się, że jego pracownik cierpi na autoimmunologiczne choroby zapalne, powinien tak szybko jak to możliwe podjąć z nim dialog. Optymalnie byłoby, gdy rozmowa odbyła się poza miejscem pracy i została przeprowadzona w delikatny sposób, aby nie urazić osoby chorej. Zadaniem przełożonego jest opracowanie niezależnego planu pracy, który będzie określał: jak, gdzie i na ile pracownik jest w stanie być zaangażowany w działania firmy. Dzięki indywidualnemu opracowaniu programu działań, pracodawca zyska zaufanie osoby chorej.

Dobrze dobrane stanowisko to podstawa

Rekrutujący powinien również zwrócić uwagę na specyfikę dolegliwości. Trzeba pamiętać, że pacjenci zmagający się ze stomią, powinni mieć zapewnione miejsce pracy blisko toalety. Natomiast chorzy, cierpiący na reumatoidalne zapalenie stawów muszą mieć zapewnioną wygodną pozycję ciała, którą mogą przyjąć wykonując określoną pracę. Podjęcie pracy zawodowej przez pracownika, w tym osoby przewlekle chorej, wiąże się zazwyczaj z koniecznością uzyskania wielu informacji zarówno o niej samej, jak i o stanowisku, na którym ma pracować. Na tej podstawie powinien być dokonany dobór stanowiska pracy, uwzględniający istotne potrzeby konkretnej osoby.

Home office

Przyjmując do pracy osobę chorą, pracodawca musi uwzględnić również czas, który jest potrzebny na rehabilitację, czy hospitalizację, co wiąże się z pracą zdalną, czy rozpoczynaniem pracy nieco później. Warto również pomyśleć nad tym, czy dla wygody chorego nie będzie lepiej, gdyby podjął pracę w domu. W takiej sytuacji pracodawca musi zapewnić wszelkie niezbędne narzędzia do prowadzenia tzw. home office.

Rozmowa z zespołem

Zatrudniający powinien również porozmawiać z pozostałymi pracownikami firmy, informując o przyjęciu osoby, która zmaga się z problemami zdrowotnymi. Istotna w tej rozmowie powinna być także deklaracja, że pracownicy stanowią zespół, co oznacza, że nadrzędną zasadą jest pomaganie sobie w codziennej pracy. Z pewnością pomoże to w integracji całego zespołu.

Podobne artykuły:

Wartość wizerunkowa

Przyjęcie do pracy osoby cierpiącej na autoimmunologiczne choroby zapalne z pewnością podniesie wartość wizerunkową firmy oraz wzbudzi jej powszechne zaufanie wśród interesariuszy i partnerów biznesowych. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest już aktualnie normą w firmach, warto więc podejmować inicjatywy i działania, które potwierdzają zaangażowanie pracodawcy w tym kierunku. Ponadto pracownicy będą wiedzieli, że mogą przyjść do szefa bez skrępowania w razie niespodziewanych wypadków losowych.

Pomoc dla chorych

Do niedawna w Polsce nie wspominano o aktywizacji zawodowej osób przewlekle chorych. Poza tym pacjenci byli wykluczeni nie tylko z życia zawodowego, lecz także społecznego. Jednak dzięki takim akcjom jak projekt „Zwyczajnie Aktywni” na nowo powrócił temat pomocy pacjentom, cierpiącym na autoimmunologiczne choroby zapalne. Głównym celem projektu, w ramach którego już po raz trzeci rganizowany jest konkurs o tej samej nazwie, jest wsparcie organizacji zrzeszających osoby cierpiące na przewlekłe choroby zapalne, a poprzez ich działania, chorych w zwiększeniu ich szans na utrzymanie dotychczasowej aktywności zawodowej i jej ewentualny rozwój. Jest to istotny element normalizacji życia dla większości chorych przewlekle, a będących w wieku produkcyjnym, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą w pełni realizować swoich planów i marzeń zawodowych – a dzięki odpowiedniemu wsparciu stają przed taką szansą.

Elżbieta Kozik