Jak szybko zdobyć sympatię słuchaczy

Jak szybko zdobyć sympatię słuchaczy sxc.hu

Jeśli chcesz bardzo szybko pozyskać sympatie swojego audytorium, wówczas na początku swojej wypowiedzi (prezentacji, mowy, etc.) zadeklaruj poparcie dla sprawy, która cieszy się poparciem Twojego audytorium.

Dzięki temu Twoje możliwości perswazyjne znacznie się zwiększą.

Na łamach czasopisma Journal of Abnormal and Social Psychology jeden z badaczy tematu dowodzi słuszności tej metody. Eksperyment, który przeprowadził polegał na próbie przekonania dwóch grup studentów do zmiany decyzji na temat jednego z rządowych projektów. Badania ankietowe, które przeprowadzono jakiś czas wcześniej na tych samych grupach studentów dowiodły, że w przeważającej większości popierali oni ów rządowy projekt.

Tak więc w przypadku I grupy studentów badacz rozpoczął swoją mowę od zadeklarowania poparcia idei wolności uczniowskiej, która z oczywistych względów cieszyła się ich poparciem. Później natomiast zaczął przekonywać ich do tego, aby nie popierali rządowego projektu.

W przypadku II grupy studentów badacz pominął deklaracje poparcia wolności uczniowskiej i rozpoczął od razu od przekonywania ich do tego, aby nie popierali projektu rządkowego.

Przypominamy, że ów rządowy projekt cieszył się zdecydowanym poparciem w obu grupach studentów (wykazały to badania ankietowe przeprowadzone kilka dni wcześniej).

Co się okazało? Otóż udało mu się przekonać jedynie grupę I. Czyli grupę, która wysłuchała na samym początku jego wystąpienia deklaracji poparcia idei wolności uczniowskiej.

Dlatego też jeśli chcesz zbudować dobry kontakt ze swoim audytorium, jeśli chcesz zmniejszyć prawdopodobieństwo sprzeciwu wobec głoszonych przez Ciebie przekonań i jednocześnie zwiększyć swoją skuteczność perswazyjną rozpocznij spotkanie od zadeklarowania poparcia dla kwestii, która cieszy się poparciem audytorium przez którym występujesz.

Instytut Perswazji Paweł Sowa