Jak wygląda polska dobroczynność?

Jak wygląda polska dobroczynność? sxc.hu/profile/exael

Na ile jesteśmy skłonni pomagać innym i w jakiej formie najchętniej to robimy?

Czy i co wspieramy?

Trzech na czterech Polaków w ciągu ostatnich 12 miesięcy wspomogło organizacje dobroczynne. Najczęściej było to przekazanie pieniędzy do puszki w trakcie zbiórki (41%) lub przekazanie 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego (34%).

Nieco rzadziej respondenci decydowali się na zakup charytatywnej świeczki, gazety lub kartki; wysłanie charytatywnego smsa, przekazanie ubrań, żywności lub innych produktów/rzeczy – każde z tych działań zrealizowała co piąta osoba.

Wśród najrzadziej praktykowanych form dobroczynności znalazł się m.in. wolontariat, czyli dobrowolna i bezpłatna praca na rzecz jakiejś organizacji (4%), oddanie krwi (4%) np. do banku dawców szpiku bądź jednorazowe przekazanie pieniędzy przelewem (3%).

Regularne wsparcie

Ponad jedna czwarta Polaków (28%) deklaruje, że jest skłonna regularnie wspierać finansowo wybraną przez siebie organizację dobroczynną. 16% respondentów mówi natomiast, że nie ma takiej organizacji, którą chciałoby wspierać, a prawie połowa (46%), że jej na taki gest nie stać.

Jeśli chodzi o kwotę, jaką Polacy najchętniej przekazaliby na cele dobroczynne, to najwięcej osób – 17% – byłoby skłonnych udzielić wsparcia o wartości do 5 zł, natomiast co dziewiąty zapytany (11%) – powyżej 6 zł.

Stałe zobowiązane, nawet niewielkie, to odpowiedzialność, której wielu boi się podjąć w obawie przed zbytnim uszczupleniem swojego budżetu. Czy rzeczywiście niemal połowy Polaków nie stać na to, by co miesiąc wesprzeć kogoś np. symboliczną złotówką?

Gdyby ci, którzy deklarują gotowość regularnego wsparcia finansowego, przeznaczyli na pomoc złotówkę miesięcznie, to uzbierana kwota wynosiłaby około 9 milionów złotych. W skali roku byłoby to znacznie powyżej 100 milionów złotych.

Powyższe dane pochodzą z raportu “Polska dobroczynność – czy stać nas na pomaganie?”, przygotowanego przez Zespoł Badań Społecznych TNS Polska. 

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 7-12 marca 2014 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

TNS Polska S.A.