Jakie chwyty niedozwolone stosują nieuczciwe agencje pracy?

Jakie chwyty niedozwolone stosują nieuczciwe agencje pracy? materiały PR

Niewypłacanie należnych wynagrodzeń i kwot na ubezpieczenia społeczne czy zawieranie podwójnych umów z pracownikami na ich niekorzyść to tylko niektóre z przewinień nieuczciwych agencji pracy.

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia w imieniu prawie 60 członków złożyło do Państwowej Inspekcji Pracy zawiadomienie o nieprawidłowościach na rynku pośrednictwa pracy. SAZ wskazuje m.in. na niewypłacanie przez niektóre agencje należnych pracownikom kwot ubezpieczeń społecznych, ograniczanie konkurencji rynkowej dzięki założeniom tzw. firm „wydmuszek”, zawieranie podwójnych umów z pracownikami na niekorzyść ostatnich.

Członkowie SAZ zwracają uwagę m.in. na:

  • świadczenie usług o charakterze pracy tymczasowej przez podmioty nie posiadające certyfikatu Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ), co skutkuje brakiem kontroli działalności tych podmiotów przez PIP;
  • rozpowszechnione przypadki zatrudniania przez niekontrolowane podmioty pracowników w oparciu o umowę o dzieło. Stanowi to łamanie prawa, gdyż charakter wykonywanej przez pracowników pracy odpowiada pracy tymczasowej a nie wykonywaniu dzieła. Powoduje także nieuczciwą konkurencję dla branży, ponieważ dzięki formalnej zmianie formy zatrudnienia podmioty te mogą oferować swoim klientom stawkę niższą, niż certyfikowane agencje pracy;
  • stosowanie podwójnych umów: zlecenia oraz dzieła. Teoretycznie zleceniobiorca jest rozliczany ze zlecenia, w praktyce 90 proc. jego wynagrodzenia jest wypłacane z dzieła. Inny model to umowa zlecenia na okres 1 dnia i zawieranie umowy o dzieło na kolejne okresy zatrudnienia. Tym samym pracownicy nie mają odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne. Kosztem tychże pracowników, cena zaoferowana klientowi jest niższa właśnie o składki ZUS. W przypadku podwójnych umów, sposobem udowodnienia nierzetelnego procederu byłoby zestawienie ilości godzin wypracowanych przez pracownika z tytułem przelewu wynagrodzenia;
  • nieetyczne zapisy umów z pracownikami dotyczące m.in. bardzo wysokich kar za spóźnienie lub niezawiadomienie o planowanej nieobecności;
  • niegodziwą praktykę wręczania pracownikowi umowy o wolontariat, a po zakończeniu tegoż wolontariatu wypłatę wynagrodzenia „do ręki”;
  • mechanizmy stosowane przez nieuczciwych pośredników pracy w obszarze zamówień publicznych. Nagminnymi praktykami są działania polegające na zaniżaniu cen ofertowych poprzez nadużywanie korzystania ze zwolnienia z podatku VAT. Polega to na tworzeniu sztucznych konsorcjów złożonych czasem nawet z kilkunastu podmiotów istniejących jedynie na papierze. Konsorcjum składa ofertę, w której cena nie uwzględnia podatku VAT, gdyż jest tak skalkulowana, że podmioty uczestniczące w konsorcjum korzystają z ustawowego zwolnienia z podatku VAT (ze względu na obrót poniżej wartości wskazanej w ustawie);
  • agencje pośrednictwa pracy z Ukrainy stosujące tzw. podwójne oddelegowanie, co skutkuje uniknięciem płacenia podatków w Polsce.

– Spodziewamy się, że nasze działania pomogą nie tylko zwrócić uwagę na problem ale i konsekwentnie eliminować nieuczciwe praktyki z rynku, a także zapobiegać nadużyciom i wykorzystywaniu pracowników oraz klientów agencji – tłumaczy Jarosław Adamkiewicz, prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, prezes firmy Wadwicz.

Kontynuując działania skierowane na zbudowanie w Polsce dobrze uregulowanego rynku pośrednictwa pracy, SAZ planuje zwrócić się do szeregu państwowych instytucji kontrolnych oraz rozpocząć dialog z Rządem RP i instytucjami rządowymi w sprawie wspomnianych nadużyć.

Jakie chwyty niedozwolone stosują nieuczciwe agencje pracy?Niewypłacanie należnych wynagrodzeń i kwot na ubezpieczenia
społeczne czy zawieranie podwójnych umów z pracownikami na ich niekorzyść to tylko
niektóre z przewinień nieuczciwych agencji pracy.Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia w imieniu prawie 60 członków złożyło do
Państwowej Inspekcji Pracy zawiadomienie o nieprawidłowościach na rynku pośrednictwa
pracy. SAZ wskazuje m.in. na niewypłacanie przez niektóre agencje należnych pracownikom
kwot ubezpieczeń społecznych, ograniczanie konkurencji rynkowej dzięki założeniom
tzw. firm „wydmuszek”, zawieranie podwójnych umów z pracownikami na niekorzyść ostatnich.Członkowie SAZ zwracają
uwagę m.in. na:·        
świadczenie usług o charakterze pracy tymczasowej przez podmioty
nie posiadające certyfikatu Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ), co skutkuje
brakiem kontroli działalności tych podmiotów przez PIP;·        
rozpowszechnione przypadki zatrudniania przez niekontrolowane
podmioty pracowników w oparciu o umowę o dzieło. Stanowi to łamanie prawa, gdyż
charakter wykonywanej przez pracowników pracy odpowiada pracy tymczasowej a nie
wykonywaniu dzieła. Powoduje także nieuczciwą konkurencję dla branży, ponieważ dzięki
formalnej zmianie formy zatrudnienia podmioty te mogą oferować swoim klientom stawkę
niższą, niż certyfikowane agencje pracy;·        
stosowanie podwójnych umów: zlecenia oraz dzieła. Teoretycznie
zleceniobiorca jest rozliczany ze zlecenia, w praktyce 90 proc. jego wynagrodzenia
jest wypłacane z dzieła. Inny model to umowa zlecenia na okres 1 dnia i zawieranie
umowy o dzieło na kolejne okresy zatrudnienia. Tym samym pracownicy nie mają odprowadzanych
składek na ubezpieczenia społeczne. Kosztem tychże pracowników, cena zaoferowana
klientowi jest niższa właśnie o składki ZUS. W przypadku podwójnych umów, sposobem
udowodnienia nierzetelnego procederu byłoby zestawienie ilości godzin wypracowanych
przez pracownika z tytułem przelewu wynagrodzenia;·        
nieetyczne zapisy umów z pracownikami dotyczące m.in. bardzo
wysokich kar za spóźnienie lub niezawiadomienie o planowanej nieobecności;·        
niegodziwą praktykę wręczania pracownikowi umowy o wolontariat,
a po zakończeniu tegoż wolontariatu wypłatę wynagrodzenia „do ręki”;·        
mechanizmy stosowane przez nieuczciwych pośredników pracy w obszarze
zamówień publicznych. Nagminnymi praktykami są działania polegające na zaniżaniu
cen ofertowych poprzez nadużywanie korzystania ze zwolnienia z podatku VAT. Polega
to na tworzeniu sztucznych konsorcjów złożonych czasem nawet z kilkunastu podmiotów
istniejących jedynie na papierze. Konsorcjum składa ofertę, w której cena nie uwzględnia
podatku VAT, gdyż jest tak skalkulowana, że podmioty uczestniczące w konsorcjum
korzystają z ustawowego zwolnienia z podatku VAT (ze względu na obrót poniżej wartości
wskazanej w ustawie);·        
agencje pośrednictwa pracy z Ukrainy stosujące tzw. podwójne
oddelegowanie, co skutkuje uniknięciem płacenia podatków w Polsce.– Spodziewamy się, że nasze działania pomogą nie tylko zwrócić uwagę na
problem ale i konsekwentnie eliminować nieuczciwe praktyki z rynku, a także zapobiegać
nadużyciom i wykorzystywaniu pracowników oraz klientów agencji – tłumaczy Jarosław Adamkiewicz, prezes Stowarzyszenia
Agencji Zatrudnienia, prezes firmy Wadwicz.Kontynuując działania skierowane na zbudowanie
w Polsce dobrze uregulowanego rynku pośrednictwa pracy, SAZ planuje zwrócić się
do szeregu państwowych instytucji kontrolnych oraz rozpocząć dialog z Rządem RP
i instytucjami rządowymi w sprawie wspomnianych nadużyć.

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia Monika Kamińska