Kiedy ciąża chroni pracownika przed zwolnieniem?

Kiedy ciąża chroni pracownika przed zwolnieniem? sxc.hu

Umowę o pracę zawartą na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający miesiąc, która rozwiązałaby się po upływie trzeciego miesiąca ciąży, przedłuża się do dnia porodu.

Pracownica podjęła pierwsze etatowe zajęcie po studiach, a po 4 miesiącach zaszła w ciążę. Pierwszą umowę podpisała na miesięczny okres próbny, a kolejną - na 6 miesięcy. Szef nie może zwolnić pracownicy w ciąży. Jak ma się ta zasada do opisanej sytuacji? - pyta czytelniczka Rzeczpospolitej.

Zgodnie z art. 177 § 1 kp. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w czasie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca ją zakładowa organizacja związkowa zgodziła się na rozwiązanie angażu – wyjaśnia dziennik.


Podobne artykuły:

Zasady tej nie stosuje się jedynie do pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym miesiąca.

Istotny jest jednak także art. 177 § 3 k.p. Stanowi on, że umowę o pracę zawartą na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający miesiąc, która rozwiązałaby się po trzecim miesiącu ciąży, przedłuża się do dnia porodu.

W tej sytuacji umowa o pracę na czas określony rozwiązałaby się już po 3 miesiącu ciąży. Na podstawie art. 177 § 3 kp. zostanie więc, z mocy prawa, przedłużona do porodu. Z tym dniem matka utraci jednak status pracownicy, a konsekwencją tego będzie brak prawa do urlopu macierzyńskiego. Ponieważ jednak urodzi dziecko w ostatnim dniu zatrudnienia (tytułu do ubezpieczeń), będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów