Kim jest facylitator?

Kim jest facylitator? sxc.hu

Przewodzi, ale nie rządzi. Pomaga zrozumieć innych i efektywnie współpracować, by zrealizować konkretny cel. Kto to? Facylitator - wyjaśnia Puls Biznesu.

Gdy spotkania nie idą tak, jak powinny, gdy burze mózgów kończą się konfliktami, gdy firmy się łączą i trzeba zespół pociągnąć do wspólnego działania, gdy jest do zrealizowania bardzo ważny projekt, a współpraca się nie układa, gdy pracownicy nie chcą się dzielić wiedzą... Na kłopoty facylitator.

To ktoś, kto zaproponuje takie metody pracy, żeby grupa sama znalazła najlepsze własne rozwiązanie problemu. Bo np. konsultant zwykle proponuje coś, co już zastosowano w podobnych przypadkach w innych firmach, coach podczas zajęć grupowych nastawia się na cele nie grupy, lecz jej poszczególnych członków. A facylitator? Stawia na zaangażowanie wszystkich do wspólnego działania i zrealizowania celu.

Jak wyjaśnia Grzegorz Turniak, prezes Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Facylitatorów (PSPF) jest jak główny technolog czy inżynier procesów w fabryce. Nie bierze bezpośredniego udziału w produkcji, ale ustawia ją i czuwa, żeby produkt końcowy był taki, jak zaplanowano.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów