Moda na dokształcanie

Moda na dokształcanie Boris Peterka (stock.xchang)

Jak wynika z danych zebranych przez portal rynekpracy.pl, ponad trzy czwarte osób planuje podnosić swoje kwalifikacje zawodowe w najbliższym roku.

Jak wynika z sond przeprowadzonych przez portal rynekpracy.pl w 2012 i 2013 roku odpowiednio 70% i 83% badanych planowało w ciągu najbliższych 12 miesięcy podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe poprzez kursy, szkolenia, studia podyplomowe, doktoranckie itp. W analizowanym okresie nastąpił wzrost deklaracji odnośnie chęci dokształcania o 13 punktów procentowych. W 2013 roku jedynie 13% respondentów nie planowało rozwijania swoich kwalifikacji zawodowych w ciągu najbliższego roku, zaś 5% ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na zadane pytanie.

Moda na dokształcanie Sedlak&Sedlak
 

 

Podobne artykuły:

Głównie młodzi, częściej kobiety

– Jak pokazują wyniki Diagnozy Społecznej z 2013 roku, proces dokształcania nie dotyczy wszystkich w jednakowym stopniu. Stopień aktywności związanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych zależy od takich czynników, jak wiek, poziom wykształcenia i miejsce zamieszkania. Aktywność edukacyjną podejmują przede wszystkim osoby młode w wieku 25-34 lat, z wyższym wykształceniem, zamieszkujące duże miasta. Częściej podnoszą swoje kwalifikacje kobiety niż mężczyźni – dodaje Diana Turek, specjalista ds. rynku pracy z Sedlak & Sedlak.

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

rynekpracy.pl