Naucz się uczyć efektywniej

Naucz się uczyć efektywniej http://www.sxc.hu/

Poznaj swój zmysł wiodący i wykorzystaj go wybierając najefektywniejsze dla siebie sposoby uczenia się.

Celem niniejszej prezentacji jest przedstawienie relacji jakie istnieją pomiędzy naszymi zmysłami, różnymi sposobami postrzegania świata a efektywnym uczeniem się. Świadomość dominacji jednego ze zmysłów pozwala określić typ ucznia jaki każdy z nas reprezentuje, a co za tym idzie wybrać najskuteczniejsze metody uczenia się. Ta wiedza pozwala nam się zastanowić w jaki sposób można się uczyć i jakie są mocne i słabe strony różnych typów uczniów w przypadku nauki języków obcych.

Nasze zmysły są "drzwiami percepcji" a oczy, uszy, skóra - jednymi z podstawowych źródeł kontaktu ze światem zewnętrznym. Dobrze więc jest znaleźć czas i skoncentrować wysiłki na nauczeniu się jak pozwolić naszym zmysłom służyć nam jeszcze lepiej.

Słowa, brzmienie głosu oraz język ciała pomagają wyrazić myśli. Myśli, z kolei, leżą u podstaw każdej, nawet najprostszej komunikacji, która jest jednym z głównych celów w przypadku nauki języków obcych. W trakcie posługiwania się językiem, tak jak przy wykonywaniu innych czynności życiowych, używamy wszystkich naszych zmysłów przez cały czas, ale na jednym koncentrujemy się bardziej niż na innych. Są osoby, które od rozmowy telefonicznej wolą spotkanie w cztery oczy gdyż ważne są dla nich bodźce wzrokowe. Takie osoby często myślą "obrazami". Inni muszą być w ruchu, gestykulować aby lepiej wyrazić swoje myśli. Jeszcze inni zastanawiając się nad jakimś problemem mówią sami do siebie lub wielokrotnie omawiają go z kolegami. Takie postawy odpowiadają trzem sposobom postrzegania świata:

    • wzrokowemu
    • słuchowemu
    • kinestetycznemu.

Podobne artykuły:


Te zaś przekładają się na trzy podstawowe style uczenia się. Na podstawie każdego z nich można wyróżnić charakterystyczne cechy oraz zalety i wady uczniów je reprezentujących.[Prezentacja została przygotowana w oparciu o następujące źródła: Wprowadzenie do NLP, Seymour, O"Connor; In Your Hands, J.Revell, S.Norman.]

Jak wykorzystać wiedzę o sobie i uczyć się skuteczniej?

Wzrokowcy powinni wykorzystywać wszelkie pomoce wizualne: zdjęcia, rysunki, diagramy, słowniki obrazkowe, nagrania video, itp. W poszerzaniu słownictwa pomogą im tzw. ‘mind maps", które pozwalają na tematyczne uporządkowanie poznanych słówek. W celu zapamiętania nowego słownictwa słuchacze powinni je zapisywać różnymi kolorami, podkreślać, lub szkicować. Wzrokowcy lubią gdy ich nauczyciel zapisuje wszystko na tablicy. Bardzo szybko uczą się w trakcie czytania dlatego teksty są im niezbędne do doskonalenia języka. W trakcie ćwiczeń ze słuchu, które mogą im sprawiać trudności, powinni robić notatki. Natomiast, jeśli chodzi o wypowiadanie się na różne tematy, najlepiej gdy mogą na czymś skupić uwagę, np. na zdjęciu lub wykresie. Wzrokowcy najefektywniej uczą się w samotności.


Słuchowcy powinni czytać na głos, słuchać kaset, wiadomości i piosenek. Powtarzanie na głos nowych słówek oraz rymowanki pomagają im zapamiętać poznany materiał, a aktywny udział w dyskusjach - wykorzystać go w praktyce. W doskonaleniu umiejętności pisania, które może sprawiać im trudności pomoże dokładne wstępne omówienie tematu. Dużo efektywniej uczą się z kimś, mogą wtedy wymienić poglądy i przećwiczyć poznane struktury w dialogach.

Odgrywanie scenek, wcielanie się w różne role, pantomima - to sposoby na doskonalenie języka obcego preferowane przez osoby kinestetyczne. Jeśli chodzi o aktywności wymagające skupienia jak np. czytanie, pomocne może być chociażby wodzenie ołówkiem wzdłuż czytanych linijek tekstu. Osoby kinestetyczne mogą utrwalać poznane słownictwo powtarzając je w trakcie wykonywania różnych czynności. Chętnie uczą się w większej grupie gdzie mogą podyskutować, wymienić się pomysłami i wspólnie opracować jakiś projekt.If you"re happy and you know it, CLAP YOUR HANDS!
If you are happy and you know it, and you really want to show it - CLAP YOUR HANDS!
If you‘re happy and you know it, STOMP YOUR FEET!
If you"re happy and you know it, GIVE A YELL - HOORAY!
If you are happy and you know it, and you really want to show it - GIVE A YELL - HOORAY!

Warto na koniec wspomnieć, iż niektórzy reprezentują typ mieszany. W tym wypadku ustalenie, jak powinniśmy nie najskuteczniej uczyć, jest trudniejsze do zdefiniowania, ale również możliwe po wnikliwej obserwacj naszych wrodzonych predyspozycji.


Katarzyna Zaremba Lang LTC

Dalej

x

0 komentarzy

Nie udało się dodać komentarza, spróbuj ponownie za chwilę

Komentarz powinien być dłuższy niż 5 znaków

Prosze wprowadzić prawidłowy adres e-mail

Nick powinien być dłuższy niż 4 znaki