Naucz się zachowywać asertywnie

Naucz się zachowywać asertywnie Image courtesy of by renjith krishnan/FreeDigitalPhotos.net

Koncepcja zachowań asertywnych zrodziła się z marzenia, aby znaleźć sposób, dzięki któremu człowiek mógłby być sobą prawdziwym, bez towarzyszącego mu lęku i poczucia winy.

Pionierami koncepcji zachowań asertywnych byli pół wieku temu dwaj amerykańscy behawioryści: JOSEPH WOLPE i ANDREW SALTER.

Style zachowań asertywnych dotyczą wszystkich krajów ponieważ bycie sobą i w zgodzie z samym sobą jest spójnym marzeniem, pokonującym granice i bariery językowe. Jak wykazują badania każde społeczeństwo ma szczególnie, sobie tylko właściwe braki w zachowaniach asertywnych.

Początki treningów z zakresu asertywności były stosowane jako procedura leczenia pacjentów o "zahamowanej osobowości". Andrew Salter autor pierwszej książki z tego zakresu pt: " Conditioned Reflex Theraphy" wydanej w 1949 roku wyróżnił 6 rodzajów umiejętności, których opanowanie może pomóc klientowi w treningu w przezwyciężeniu zahamowań.
Są to:

1.    Werbalna ekspresja uczuć
2.    Niewerbalna ekspresja uczuć
3.    Przeciwstawienie się komuś z kim się człowiek nie zgadza
4.    Akceptacja pochwał i chwalenie samego siebie
5.    Spontaniczność w działaniu
6.    Zdolność do życia teraźniejszością a nie przeszłością

Z moich rozmów z klientami coachingu dotyczącego zachowań asertywnych wynika, że wszystkie wyżej wymienione elementy stanowią sytuacje trudną do pokonania, co wpływa negatywnie na ich samoocenę, akceptacje siebie i stanowi bariery w komunikacji i podtrzymywaniu relacji z innymi.

Podobne artykuły:

Nieumiejętność zachowań asertywnych prowadzi do konfliktów wewnętrznych, nasilającego się niezadowolenia z podejmowanych decyzji - często wbrew sobie. Uświadomienie sobie braków w tym zakresie jest początkiem drogi ku zmianie zachowania, kształtowania siebie samego na nowo. Warto pamiętać, że asertywność  jest cechą nabytą a nie wrodzoną i doskonalić ją można na każdy etapie swojego życia bez względu na swój wiek.

Wracając do początków treningów z zakresu asertywności warto nadmienić, że ćwiczenie pojedynczych zachowań jest najskuteczniejszym sposobem na przezwyciężenie problemów interpersonalnych. Wystarczy zmiana dotychczasowego zachowania w odniesieniu do konkretnego problemu: np.: trudną sytuację interpersonalną reakcją inną niż lękową.

Człowiek, który nauczy się zachowywać asertywnie i będzie to zachowanie praktykował, przestanie z czasem bać się tego, co wywołało jego asertywne zachowanie.

Dlatego w doskonaleniu swojej asertywności jest wcielenie wyćwiczonych zachowań w życie codzienne i praktykowanie, rozszerzanie ich. Sucha wiedza z tego zakresu okaże się mało skuteczna. Dlatego wszystkim swoim klientom coaching zalecam zrobienia krok dalej - praktyczne zastosowanie swoich nowych umiejętności.

Podobne artykuły:


Joanna Chlebio - Abramczyk Do Celu