Od czego zależy wysokość emerytury?

Od czego zależy wysokość emerytury? Walter Groesel / stock.xchng

Większość Polaków jest ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury w Polsce są wypłacane także przez Kasę Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych oraz systemy mundurowe.

Wysokość emerytury teoretycznie jest uzależniona od liczby przepracowanych lat oraz środków zgromadzonych na koncie emerytalnym. Zasada ta może być stosowana do porównywania emerytur wypłacanych przez jednego ubezpieczyciela, na przykład do wyjaśnienia różnicy w wysokości dwóch emerytur wypłacanych przez ZUS. Nie ma jednak zastosowania przy porównywaniu świadczeń od różnych ubezpieczycieli.

Wysokość przeciętnej emerytury brutto w 2013:

  • ZUS – 1970,40 zł
  • KRUS – 1152,90 zł
  • Ministerstwo Obrony Narodowej – 3236,60 zł
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – 3326,70 zł
  • Ministerstwo Sprawiedliwości – 3499,70 zł

Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych wypłaca najniższe emerytury. Świadczenia rolników są w 90 proc. finansowane przez państwo.


Emerytury resortowe są wyraźnie wyższe niż wypłacane z innych źródeł. Oprócz wyższych uposażeń, emeryci pobierający świadczenie z tych instytucji mają także często prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Według przytoczonych danych największy wpływ na wysokość emerytury ma instytucja, która ją wypłaca. 

Źródło: biznes.pl

red