OECD: Polska powinna zachęcać do dłuższej aktywności zawodowej

OECD: Polska powinna zachęcać do dłuższej aktywności zawodowej Günter Menzl - Fotolia

Polska powinna zachęcać do dłuższej aktywności zawodowej, aby sprostać wyzwaniom związanym z szybkim starzeniem się społeczeństwa. Odsetek ludzi starszych wzrośnie prawie trzykrotnie z 22 proc. w 2012 r. do 63 proc. w 2050 r. – wynika z raportu OECD.

Według raportu „Lepsza praca wraz z wiekiem w Polsce”, przeprowadzone w ciągu ostatniego dziesięciolecia reformy, takie jak ograniczenie dostępu do wcześniejszej emerytury i zaostrzenie kryteriów przyznawania rent inwalidzkich, przyniosły już widoczne rezultaty. Odsetek osób pracujących w wieku 55–59 lat wyraźnie wzrósł w ciągu ostatnich 10 lat – z 36 proc. w 2003 r. do 55 proc. w 2013 r.

Polska poniżej europejskiej średniej

Odsetek aktywnych zawodowo osób starszych w Polsce nadal jednak utrzymuje się poniżej średniej dla krajów OECD. W 2013 roku wskaźnik zatrudnienia w grupie osób w wieku 55–64 lat wynosił 41 proc., podczas gdy średnia dla krajów OECD to 55 proc., a wśród osób w wieku 65–69 lat – zaledwie 9 proc., przy średniej dla krajów OECD bliskiej 20 proc.

Podobne artykuły:

Potrzeba dalszych reform

– Polska potrzebuje dalszych reform mających na celu zachęcanie do dłuższej aktywności zawodowej. Pracodawcy powinni podejmować kolejne kroki, aby polepszyć warunki pracy osób starszych i zmniejszyć znaczną różnicę w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn – stwierdził Stefano Scarpetta, dyrektor ds. zatrudnienia, pracy i spraw społecznych OECD.

  • Według zaleceń OECD Polska powinna między innymi:
    – Wspierać dłuższą aktywność zawodową kobiet. Dalszy rozwój sieci instytucji opiekuńczych jest niezbędny, aby pomóc starszym kobietom w łączeniu pracy zawodowej z obowiązkami domowymi. Należy przeprowadzić reformy dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy oraz zasad przyznawania im emerytur.
    – Wzmocnić działania profilaktyczne służb ochrony zdrowia pracowników. Miejscowe służby ochrony zdrowia powinny traktować priorytetowo profilaktykę oraz wczesną identyfikację zagrożeń.
    – Oprzeć na dialogu społecznym opracowywanie i wdrażanie reform dotyczących promowania dłuższej aktywności zawodowej, np. poprzez realizację projektów w ramach wznowionego w 2013 r. programu „Solidarność pokoleń”.
    – Ujednolicić legislację w zakresie ochrony zatrudnienia we wszystkich grupach wiekowych, znosząc specjalne zasady ochrony starszych pracowników. To jednak należy połączyć z działaniami aktywnie wspierającymi osoby starsze w poszukiwaniu pracy i mającymi na celu ich szybką reintegrację na rynku pracy.

OECD