Opinie Speak Up: angielski kluczem do kariery zawodowej!

Opinie Speak Up: angielski kluczem do kariery zawodowej! Image courtesy of Jeroen van Oostrom/ FreeDigitalPhotos.net

Porozumienie się w praktycznie każdym miejscu na Ziemi, swobodny dostęp do zasobów Internetu czy nawet oglądanie filmów bez lektora i napisów – nauka angielskiego niesie ze sobą wiele korzyści.

Czy jednak potrafi przełożyć się bezpośrednio na rozwój zawodowy? Poznajmy statystyki i opinie ekspertów Speak Up – szkoły języka angielskiego.

Angielski: lingua franca nowożytności

Anglojęzyczny świat to ponad 400 milionów osób w USA i Wspólnocie Brytyjskiej oraz 800 milionów  w pozostałych krajach, dzięki czemu angielski jest drugim najczęściej używanym językiem na naszej planecie. Co ciekawe, Polacy wśród tej rzeszy zdają się przodować pod względem sprawności i poprawności w operowaniu angielskim. Wedle najnowszego raportu EF EPI 2014 (Education First English Proficiency Index) zajmujemy 6 miejsce w Europie i na świecie, tuż za Holandią i krajami skandynawskimi. Co może mieć wpływ na taką powszechność języka angielskiego i skąd te pochlebne opinie?

Motywacje do poznawania języka angielskiego można tłumaczyć kwestią zatrudnienia. „Osoby planujące zmianę pracy, czy też podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, bardzo często wiążą znajomość angielskiego ze wzrostem swoich szans na rynku pracy” - wskazuje Alicja Lelonek-Ball, Dyrektor Metodyczny w szkole języka angielskiego Speak Up. Czy kurs języka angielskiego rzeczywiście może przełożyć się na znalezienie zatrudnienia i uzyskanie lepszych zarobków?

Opinie ekspertów Speak Up znajdują odzwierciedlenie w ogłoszeniach o pracę. Niemal połowa ogłoszeń zamieszczonych na serwisie pracuj.pl zawiera wymóg znajomości języka angielskiego. Opanowanie obcej mowy jest szczególnie ważne w początkach kariery zawodowej, ponieważ aż w 58% przypadków komunikatywne porozumiewanie się po angielsku jest wymagane wobec stażystów i praktykantów. Co ciekawe, im wyżej na drabinie awansu, tym mniejsze oczekiwania, gdyż dla wyższej kadry kierowniczej ów współczynnik oscyluje wokół 42%.

Im bardziej specjalistyczna branża, tym biegłość w języku angielskim istotniejsza. Dla sektora IT wymóg znajomości angielskiego znajdował się w 70% ogłoszeń i 64% w sektorze badań i rozwoju. Dlatego kurs języka angielskiego staje się coraz bardziej dostosowany do wymagań klientów:  „[…] oczekiwania dotyczą języka medycznego, czy języka technologii informatycznych” - zauważa Alicja Lelonek-Ball. Prócz specjalizacji, opinie ekspertów Speak Up wskazują również na postępującą regionalizację. W dużych ośrodkach biznesowych nacisk kładziony jest na Business English. Aby znaleźć zatrudnienie w miastach przemysłowych niezbędny będzie język techniczny interesującej nas branży. Ale szkoła angielskiego powinna znaleźć się w obrębie zainteresowań nie tylko osób poszukujących pracy.

„Zgłaszający się do szkół Speak Up to najczęściej osoby czynne zawodowo, które oczekują głównie podniesienia kompetencji w posługiwaniu się językiem angielskim w środowisku pracy” – ten pogląd Katarzyny Krawczyk-Strzelec wpisuje się w pozostałe opinie kadry Speak Up. A te znajdują potwierdzenie w rzeczywistości. Według raportu Sedlak & Sedlak, specjaliści ds. sprzedaży ze znajomością angielskiego mogą liczyć na wynagrodzenie średnio o 400 zł wyższe niż osoby nieposiadające kwalifikacji językowych; wśród księgowych różnice w wynagrodzeniu mogą wynieść nawet 740 złotych. Nie ma wątpliwości, że nauka angielskiego owocuje wzrostem atrakcyjności pracownika na rynku pracy oraz realnie wyższymi zarobkami. Powstaje pytanie, jak skutecznie się do niej zabrać i jak potwierdzić, że ukończyliśmy kurs języka angielskiego pomyślnie?

Wykuj samodzielnie swoją sprawność językową!

Kursy dostosowywane są do indywidualnych potrzeb Klienta to trend przyszłości. Rzeczywiście, im bardziej elastyczny, specjalistyczny i spersonalizowany sposób przyswajania wiedzy, tym pochlebniejsze opinie o kursach języka angielskiego. „W przypadku klientów biznesowych mamy możliwość połączenia nauki języka ogólnego z językiem branżowym lub skupienie się wyłącznie na tematyce ściśle związanej z sektorem Klienta” – wyjaśnia Katarzyna Krawczyk-Strzelec ze szkoły Speak Up. Ukończenie tak stworzonego kursu powinno być potwierdzone zdanym egzaminem i odpowiednim certyfikatem.

Jeśli zaś chodzi o certyfikaty międzynarodowe, najbardziej popularne są egzaminy Cambridge ESOL, FCE i CAE. Dyplom zdania egzaminu i ukończenia kursu jest w tym wypadku cennym dowodem naszych kompetencji, który ułatwi nam zarówno aplikację na nowe miejsce pracy, jak i będzie argumentem w ubieganiu się o awans czy podwyżkę. Szkoła Speak Up oferuje również pisemne certyfikaty i referencje językowe, miejmy jednak na uwadze, że pracodawcy mają w zwyczaju sprawdzać nasze umiejętności.

„Praktyczna umiejętność języka, która najczęściej jest weryfikowana w trakcie rozmów rekrutacyjnych, a nie tylko certyfikaty, jest ceniona przez pracodawców” – podkreśla Katarzyna Krawczyk-Strzelec. Dlatego pamiętajmy: czytając opinie o kursach języka angielskiego zwróćmy uwagę na te, które oferują zajęcia z lektorami oraz specjalistyczne, multimedialne lekcje pozwalające na przećwiczenie zarówno rozmów kwalifikacyjnych, jak i realnych sytuacji w miejscu pracy.

.