Optymizm się opłaca

Optymizm się opłaca http://laoctavaletra.com/

Optymizm jest siłą napędową do działania. To dzięki niemu czerpiemy z życia motywację.

Osoby myślące pozytywnie przykładają większą wagę do spraw i rzeczy pozytywnych, dzięki temu są szczęśliwsze. Często są bardziej skuteczne i wydajne od innych, są energiczne i umieją przezwyciężać stresy. Na pozytywne myślenie składa się kilka aspektów: świadomość życiowego celu, optymizm, energia, motywacja i realizm.

Znajdź cel w życiu


Świadomość celu i swoich motywacji jest źródłem przekonania i pewności. Pierwszym krokiem do uświadomienia sobie życiowego celu jest uświadomienie sobie tego, co jest dla Ciebie ważne, drugim postanowienie, jakie role planujesz odgrywać w życiu. Po określeniu ról powinieneś zestawić je z wyznawanymi przez Ciebie wartościami. Osoby myślące pozytywnie potrafią zdecydowanie dążyć do pogodzenia ról i wartości. Powinieneś być gotowy zmieniać role, dopasowywać je, a w ostateczności nawet je porzucić, jeśli nie są zgodne z Twoimi wartościami. Umacniaj swoją stanowczość i zdecydowanie.


Znajdź czas na przemyślenie i zaplanowanie drogi życiowej. Wyznacz sobie zadania, które chcesz zrealizować na tej drodze, aby osiągnąć cel życia.

Bądź optymistą


Optymizm, to zdolność dostrzegania pozytywnej strony zdarzeń. Optymizm nie polega na unikaniu problemów, niezwracaniu uwagi na trudności, ale na szukaniu pozytywnych aspektów w każdej sytuacji. Optymiści spodziewają się sukcesu, pesymiści natomiast spodziewają się niepowodzenia. Dostrzeganie pozytywów daje optymistom energię i wytrwałość do pokonywania kłopotów. Optymiści oceniają siebie w kontekście własnych standardów, nie w odniesieniu do innych. Nie konkurują, ale szanują i doceniają innych.Możesz wzmocnić pozytywne myślenie poprzez świadome przyjęcie poglądów optymistów i ich spojrzenia na świat. Powinieneś koncentrować się na sukcesach i umniejszać znaczenie niepowodzeń. Szukaj powodzenia i przyjemności z życia. Uznaj, że sukces jest nieprzemijający i wynika z Twojego wnętrza, z Twoich talentów i umiejętności. Uznaj, że jest uniwersalny, możesz osiągnąć go w każdej dziedzinie. Porażka natomiast jest chwilowa, przemijająca i jest efektem działań czynników zewnętrznych. W sytuacji niepowodzenia, przeanalizuj aspekty pozytywne, potem interesujące elementy, dopiero na końcu rozpoznaj strony negatywne i zastanów się, jak ich unikać w przyszłości. Szukaj rozwiązań. W stosunkach z innymi ludźmi bądź tolerancyjny, okazuj życzliwość, przyjmuj przychylną postawę.


Umacniaj wrodzony optymizm

Pobierz energię


Energia, to żywotność i wigor, to zapał i siły witalne. Energia dodaje pogody ducha, optymizmu, wytrwałości, dzięki czemu możemy być aktywni, pogodni, odporni na stres i choroby. Rozwijanie energii i żywotności zależy od odpowiedniego odżywiania się, odpowiednio dawkowanych ćwiczeń fizycznych i odpoczynku. 
Największe zagrożenie dla energii stanowi stres, naucz się nad nim panować.

Rozwijaj swoją motywację


Motywacja nadaje pędu realizacji zadań i osiąganiu celów. Motywacja, to podstawowy powód, dla którego robimy to, co robimy. Motywacja sprzyja snuciu planów, marzeń i umożliwia przeobrażenie ich w rzeczywistość. Optymizm, energia i poczucie celu są podstawą samomotywacji. Bardzo motywującym czynnikiem jest sukces. Stawiaj przed sobą drobne cele, żeby sukcesy w ich osiąganiu działały na Ciebie motywująco. Poszukuj inspiracji, otaczaj się ludźmi, którzy będą Cię wspierać w trudnych chwilach i pomogą Ci je przezwyciężyć.
Pamiętaj o korzyściach, które na Ciebie czekają w przyszłości. Pamiętaj o przeszłości i czerp z niej naukę. Nie bądź jednak zaborczy, staraj się ustalać swoje preferencje a nie wysuwać żądania, unikniesz w ten sposób frustracji i napięć.

Bądź realistą


Realizm, to postrzeganie świata takim, jakim jest i dostosowywanie swojego postępowania do takiego właśnie obrazu. Rozwijanie realistycznego patrzenia na życie wymaga przezwyciężania obaw przed braniem odpowiedzialności i dążenia przed siebie, koncentrowania się na sukcesach i czerpania nauki z porażek. Odwaga podejmowania wyzwań stymuluje, rozwija poczucie godności osobistej i zaufania do samego siebie i uodparnia na stres. Niezależnie od rozmiaru zadań stojących przed Tobą, mimo trudności, posuwaj się naprzód, krok po kroku, dzień po dniu. Nie uzależniaj się od poczucia bezpieczeństwa. Staraj się panować nad rozwojem wydarzeń, to pomoże Ci uniknąć stresu.Koncentruj się na działaniach, motywuj marzeniami, podejmuj ryzyko. Bądź szczery wobec siebie, przyznawaj się do błędów i wyciągaj z nich wnioski.Osoby, o pozytywnym nastawieniu, żyją uporządkowanym, pełnym życiem. Nie zaznają wyczerpania, zmęczenia, niepokoju. Podejmują znacznie więcej ryzykownych przedsięwzięć i decyzji niż przeciętnie, osiągają sukcesy i wykazują większą odporność na skutki kryzysu.Wszyscy rodzimy się z pozytywnym nastawieniem do życia. W miarę upływu lat zbieramy doświadczenia, nie zawsze korzystne i nasza postawa zmienia się. Jednak poznawszy smak pesymizmu, powinniśmy na nowo zacząć naukę pozytywnego myślenia.To się opłaci!

MMT Midwest