Ostrożnie z nowymi miejscami pracy

Ostrożnie z nowymi miejscami pracy www.sxc.hu

Pracodawcy ostrożni w działaniach: Podwyżki - tak, nowe miejsca pracy - jeszcze nie teraz.

Pomimo umacniającego się na przestrzeni minionych czterech kwartałów przekonania przedsiębiorstw o nadchodzącym wzroście gospodarczym, bieżące działania firm są bardzo ostrożne – pokazują najnowsze wyniki sondażu Plany Pracodawców Instytutu Badawczego Randstad i TNS. W ciągu ostatnich kilkunastu tygodni o jedną czwartą spadł odsetek firm, które zatrudniły nowych pracowników.

Znaczącego wzrostu liczby miejsc pracy nie możemy też spodziewać się na początku 2014 roku. Zwiastunem stopniowej poprawy sytuacji ekonomicznej kraju może być jednak rosnąca otwartość pracodawców do podwyższania poziomu wynagrodzeń. Czy nadchodzący rok przyniesie wyczekiwane zmiany na rynku pracy?

Podobne artykuły:

Zakładamy wzrost gospodarczy, ale nastroje firm pod wpływem stagnacji

Jak pokazują wyniki najnowszej, 20 już edycji sondażu Plany Pracodawców, co czwarty badany przedsiębiorca przewiduje w najbliższym półroczu wzrost gospodarczy (26%). Jest to tylko nieznaczna zmiana wobec poprzedniego badania (25%, sierpień 2013), jednak wynik ten oznacza zasadniczą poprawę wobec prognoz sprzed roku, kiedy tylko 8% pracodawców deklarowało optymistyczne nastawienie.

Jednak pomimo tej systematycznej poprawy nastrojów przedsiębiorców, nadal na rynku dominują sceptyczne oceny dla nadchodzącego półrocza – co drugi badany (52%) nie zwiastuje gospodarce szans na korzystną zmianę w tym okresie i spodziewa się stagnacji.

Jak zaznacza Kajetan Słonina, Dyrektor Zarządzający agencji doradztwa personalnego i pracy tymczasowej Randstad: - Zdecydowanie więcej optymizmu widzimy w gronie przedstawicieli największych firm, zatrudniających ponad 250 osób. Wraz ze spadkiem wielkości firmy, pogarszają się jednak oceny przedsiębiorców. Trudności spodziewają się relatywnie częściej firmy z branży budowlanej (28%), przedsiębiorstwa obsługujące nieruchomości i firmy (25%), a także firmy zajmujące się transportem, gospodarką magazynową i łącznością (26%). Z kolei rzadziej zahamowanie tempa wzrostu gospodarczego przewidują firmy zajmujące się przemysłem (12%) oraz pośrednicy finansowi (6%).

Zatrudnienie jesienią rosło wolniej niż zakładano, a zima nie zapowiada zmian

Pomimo zapowiadanych przez pracodawców w okresie letnim bardzo optymistycznych deklaracji w obszarze zatrudnienia, faktyczne zwiększenie liczby etatów miało siłę dużo mniejszą niż spodziewana. Zwiększenia zatrudnienia dokonało 30% badanych firm, co jest skromnym wynikiem, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że tylko nieznacznie przekroczyło prognozy, zwykle nawet o 10 punktów procentowych bardziej ostrożne, niż faktyczne działania na rynku. Bieżący rezultat oznacza też znaczący spadek w porównaniu do wyników z sierpnia br. (30% wobec 39%).

Czego możemy spodziewać się po Nowym Roku?

Jak komentuje Kajetan Słonina: - W planach na pierwsze miesiące 2014 roku większość firm nadal charakteryzuje zachowawczość podejścia. Pozostawienie zatrudnienia na obecnym poziomie w ciągu najbliższego półrocza planuje 6 na 10 przedsiębiorstw. Jednak przede wszystkim niepokojące są bardzo zbliżone wyniki dla przewidywań zmian w zatrudnieniu – nowe stanowiska planuje otworzyć 19% firm, a aż 17% bierze pod uwagę zwolnienia. Oznacza to niemal dwukrotnie częstsze plany redukcji wobec wyników poprzedniego badania (9% w sierpniu br.). Tak negatywne wyniki wiążemy z przygotowaniami pracodawców na zwykle słabszy na naszym rynku pracy sezon zimowy, gdy mija okres rozkwitu produkcji i sprzedaży świątecznej, zamiera sektor budowlany oraz rolnictwo i przetwórstwo produktów rolnych.

Więcej pracodawców planuje podwyżki wynagrodzeń – niewielkie, ale dla wielu

Po okresie zdecydowanej dominacji strategii zamrażania wynagrodzeń w minionym półroczu, plany przedsiębiorców na nadchodzący początek roku są bardziej optymistyczne. Co prawda nadal większość pracodawców deklaruje wstrzymanie jakichkolwiek zmian (66%), jednak istotnie częściej niż w poprzedniej edycji badania zakładany jest wzrost pensji - obecnie jedna czwarta badanych firm ma takie zamiary (26% obecnie wobec 17% w sierpniu br.).

Plany podniesienia wynagrodzeń mają wyraźnie różną skalę na terenie kraju. W regionach zachodnim i południowym podwyżek pensji zamierza dokonać niemal co trzeci pracodawca (oba po 31%). Na północy Polski będzie to tylko nieco mniej niż co trzecia firma (29%). Tymczasem w centrum i na wschodzie kraju podwyżki są planowane tylko w co piątym przedsiębiorstwie (odpowiednio 19% i 22%).

Zwiększenie wypłat jest przewidywane w zasadniczo wszystkich sektorach w podobnym zakresie, z wyjątkiem branży budowlanej, której te plany dotyczą zdecydowanie rzadziej (13%). Natomiast najczęściej podniesienia wynagrodzenia mogą się spodziewać pracownicy firm sektora przemysłowego (30%).

Podobne artykuły:

Randstad Group Poland sp. z o.o.