PIP alarmuje: 15 proc. pracowników bez badań okresowych

PIP alarmuje: 15 proc. pracowników bez badań okresowych www.sxc.hu

Jak donosi „Puls Biznesu”, nie wszystkie firmy wywiązują się z obowiązku kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie. Z danych PIP wynika, że wciąż zdarzają się nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów regulujących te kwestie.

W 2014 r. Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała prawie 3,2 tys. zakładów pod kątem badań wstępnych wymaganych przy przyjmowaniu do pracy. Wynika z nich, że badaniami nie objęto 1 808 pracowników. Jak podaje „Puls Biznesu”, stanowili oni 7,4 proc. spośród objętych kontrolą. Co ciekawe, aż 10,4 proc. (ponad 2,5 tys. osób) pracowników przeszło takie badania dopiero po dopuszczeniu do pracy. PIP zauważa, że wśród pracodawców kuleje także wywiązywanie się z obowiązku kierowania zatrudnionych na badania okresowe. Jak podaje „PB”, naruszenia tego wymogu stwierdzono w przypadku ponad 3,3 tys. pracowników, czyli 15,2 proc. objętych kontrolą.

red.