PIP: mniej naruszeń w wypłacie wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników

PIP: mniej naruszeń w wypłacie wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników centrumpozyczek360.pl

Jak podała Państwowa Inspekcja Pracy po kontrolach w I półroczu 2015 roku odnotowano mniej naruszeń w wypłacie wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników.

Od stycznia do końca czerwca tego 2015 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 45,1 tys. kontroli (w analogicznym okresie 2014 r. – 45,5 tys.).

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami (zarówno w obszarze prawnej ochrony pracy, legalności zatrudnienia, jak i bhp) nałożyli ponad 10 tys. mandatów, zastosowali 7,9 tys. środków wychowawczych, skierowali1,5 tys. wniosków do sądu – (w okresie I-VI. 2014 r. – odpowiednio: 10,1 tys.; 8,1 tys. 1,6 tys.).

Z danych przekazanych przez PiP

  • Spadek liczby podmiotów (o 12,9%), u których stwierdzono niewypłacenie pensji - z 1 458 w okresie od I-VI 2014 r. do 1 270 w okresie I-VI. 2015 r.; spadek (o 11%) liczby przypadków* niewypłacenia pensji w skontrolowanych zakładach z 36,3 tys. do 32,3 tys.
  • Spadek - o 24,2% - kwoty niewypłaconych należności z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń wskazanych w decyzjach inspektorów pracy: z 91,2 mln zł do 69,2 mln zł.
  • Jednocześnie nieznacznie spadła (o ok. 3,5%) liczba podmiotów, u których inspektorzy pracy ujawnili różnego rodzaju naruszenia przepisów w sferze wynagrodzeń i innych świadczeń przysługujących za pracę z 8,5 tys. do 8,2 tys.

Wg stanu na dzień 14.07. 2015 r., w wyniku realizacji przez pracodawców decyzji, wniosków w wystąpieniach i poleceń ustnych wydanych przez inspektorów pracy, wyegzekwowano na rzecz poszkodowanych pracowników 27,5 mln złotych.

Państwowa Inspekcja Pracy