Płaca minimalna w Polsce w 2015 roku

Płaca minimalna w Polsce w 2015 roku www.sxc.hu

Jak co roku Ministerstwo Pracy ustaliło stawkę płacy minimalnej, która obowiązuje wszystkich pracodawców zatrudniających pracowników na umowę o pracę. Ile wynosi najniższa krajowa w 2015 roku i co się z tym wiąże?

Od pierwszego stycznia tego roku najniższe wynagrodzenie ustalono  na poziomie 1750 złotych brutto. O ile w takim razie wzrosła płaca minimalna w porównaniu do poprzednich lat? W 2014 roku najniższa pensja krajowa wynosiła 1680 złotych, czyli była o 70 złotych niższa.

Realny wzrost

Wzrost pensji minimalnej o 70 złotych oznacza jednak, że koszty pracodawcy wzrosły o około 85 złotych. Pensja netto, czyli to, ile pracownik dostaje na rękę, wzrosła o 50 złotych (minimalna pensja netto w 2014 roku wynosiła 1237,20 zł, po podwyżce – 1286,16 zł).

Zgodnie z panującym prawem pracownik, który zaczyna dopiero swoją karierę zawodową przez pierwszy rok pracy może otrzymywać 80 procent wynagrodzenia minimalnego (obowiązuje go obniżona stawka płacy minimalnej). Niedoświadczony pracownik może w związku z tym liczyć na 1400 złotych brutto.

Sytuacja wyjątkowa

Co ciekawe, każdemu pracownikowi pracującemu w godzinach od 22.00 do 7.00 rano przysługuje dopłata do pensji w wysokości 20 procent minimalnej stawki godzinowej.

Wyższa płaca minimalna wiąże się też ze wzrostem obowiązkowych składek ZUS dla przedsiębiorców. Ci w 2015 roku płacą co miesiąc składkę większą o 6,69 zł w porównaniu do roku 2014.

Przyszłość

Co ciekawe już od przyszłego roku płaca minimalna wzrosnąć może do poziomu 2000 zł brutto. Taki poziom zaproponować ma w najbliższym czasie rząd. Jeśli minimalne wynagrodzenie wzrośnie tak gwałtownie, stanie się to pomimo sprzeciwu ekspertów, którzy zgodnie twierdzą, że małych firm nie będzie stać na tak duży skok kosztów pracy.

Wynagrodzenie minimalne jest ustawowo ustalonym wynagrodzeniem minimalnym, które przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Należy pamiętać, że wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem prawa pracowniczego.

Nowoczesna Firma S.A. Piotr Czauderna