Planujesz karierę w spółce z udziałem Skarbu Państwa? Ukończ studia MBA lub Executive MBA.

Planujesz karierę w spółce z udziałem Skarbu Państwa? Ukończ studia MBA lub Executive MBA. WSB

Masz sprecyzowane plany na przyszłość – chcesz zajmować eksponowane stanowisko w dużej firmie, najlepiej takiej, która dodatkowo ma strategiczne znaczenie dla kraju.

Jednocześnie zastanawiasz się, jak możesz zacząć starania o pracę w spółce z udziałem Skarbu Państwa. Przy tak ambitnych planach jedno jest pewne – potrzebne jest coś, co wyróżni cię na tle innych kandydatów. Może to być tytuł Master of Business Administration.

MBA szansą na rozwój kariery

Obecnie coraz trudniej wyróżnić się na tle innych kandydatów, starających się o tę samą pracę – większość ukończyła studia magisterskie (czasami nawet na dwóch fakultetach), zna co najmniej jeden język obcy na poziomie komunikatywnym (choć znacznie częściej dwa lub trzy), a dodatkowo ma za sobą pierwsze doświadczenia w branży. Osoba, która może pochwalić się tytułem Master of Business Administration z miejsca zyskuje w oczach potencjalnego pracodawcy – chociażby dlatego że posiada zupełnie inne umiejętności i rodzaj wiedzy niż inni kandydaci.

Co odróżnia studia MBA od innych programów akademickich? Po pierwsze – znacznie trudniej się na nie dostać. Kandydat aplikujący na ten rodzaj studiów musi  być co najmniej absolwentem studiów licencjackich, a dodatkowo mieć już doświadczenie na stanowisku kierowniczym (minimum dwa lata). Same zajęcia mają wymiar głównie praktyczny i są prowadzone przez najlepszych specjalistów. Gdzie można uzyskać tytuł? Przykładem może być program  MBA WSB.

Dyplom MBA przepustką do rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa

Brzmi nieprawdopodobnie? Ustawodawca dokonał zmian w przepisach regulujących zasady ubiegania się o zasiadanie w radzie nadzorczej spółki, której udziałowcem jest Skarb Państwa. Do tej pory prawo aplikowania na takie stanowisko miały wyłącznie osoby, które posiadały co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (lub prowadziły własną działalność) oraz posiadały tytuł doktora nauk ekonomicznych/prawnych lub wykonywały zawód biegłego rewidenta, adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, inwestycyjnego lub restrukturyzacyjnego. Obecnie w radzie nadzorczej mogą zasiadać również osoby, które ukończyły studia MBA (Master of Business Administration) i EMBA (Executive MBA) lub posiadają określone certyfikaty (CFA, CIIA, ACCA czy CFF). To duża zmiana – przede wszystkim w sposobie myślenia o osobach, które zasiadają w radach nadzorczych spółek strategicznych dla Skarbu Państwa. Ustawodawca po pierwsze poszerzył krąg potencjalnych kandydatów, a po drugie postawił przede wszystkim na doświadczenie i praktyczną wiedzę – czyli to, co gwarantują studia MBA i EMBA. Więcej informacji można znaleźć http://studiamba.wsb.pl/baza-wiedzy/z-dyplomem-mba-do-rady-nadzorczej , czyli na stronie studia MBA WSB.