Polacy szukają pracy przez agencje

Polacy szukają pracy przez agencje Picture-Factory - Fotolia

Coraz więcej osób szukając pracy udaje się do agencji zatrudnienia. W 2014 r. za ich pośrednictwem nowe miejsce pracy znalazło ponad milion Polaków. Większość z nich podjęła pracę tymczasową, a część bezpośrednie zatrudnienie w ponad 5 000 firm.

Jak twierdzą eksperci Work Service, dalszy rozwój rynku zatrudnienia to trend, który będzie się rozwijał w tempie dwucyfrowym. Według analiz ekspertów w roku 2015 odnotujemy wzrost zatrudnia w agencjach nawet o 200 tysięcy osób r/r.

„Popularna” praca tymczasowa

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2014 r. 1 028 733 osób w Polsce znalazło pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia. Zdecydowana większość z nich, bo niemal 700 tys., podjęło pracę tymczasową. Jest to wzrost o prawie 25 proc. w stosunku do 2013 r., gdy liczba pracowników tymczasowych wynosiła niecałe 560 tys. osób.

Agencje zatrudnienia wiodącymi pracodawcami?

Jak zauważa Tomasz Hanczarek, prezes zarządu giełdowej spółki Work Service SA, dynamiczny wzrost organicznych rynku pracy tymczasowej w najbliższych latach będzie dodatkowo wzmożony przez poprawę koniunktury oraz ostatnie zmiany legislacyjne dotyczące obowiązku oskładkowania umów zleceń. – Agencje zatrudnienia zaczynają stawać się wiodącymi pracodawcami na polskim rynku, a ich rola w kolejnych latach będzie nadal wzrastać. Przy prognozowanym wzroście gospodarczym sięgającym 3,5 proc. będziemy obserwować dalsze rosnące zapotrzebowanie na nowych pracowników, przy zachowaniu elastycznych form zatrudnienia. Kolejnym bodźcem dla rozwoju tego sektora będzie wprowadzenie obowiązku odprowadzania składek emerytalnej i rentowej od umów zleceń. W wyniku tego pracodawcy zwrócą się w kierunku innych form zatrudnienia, głównie umów tymczasowych, co może spowodować nawet 2-krotny wzrost tego rynku – podkreśla Tomasz Hanczarek

Wybieraj rzetelne firmy

W Polsce rośnie także liczba samych agencji zatrudnienia. W 2014 r. w funkcjonowało 5 157 podmiotów o statusie agencji, co dało wzrost o 13 proc. w stosunku do roku poprzedniego (4 540 agencji zatrudnienia). Ważne, by na tak zatłoczonym rynku weryfikować agencje. Agencje zatrudnienia w stosunku pracy pełnią rolę pracodawcy. To one podpisują umowę z pracownikiem i odpowiadają za wszystkie kwestie kadrowo-płacowe, jak wypłata wynagrodzeń, odprowadzanie podatków i składek ZUS. Dlatego należy dobrze wybierać do współpracy te rzetelne, z dobrą renomą, tak jak robi się to wybierając pracodawcę. Na polskim rynku istnieje kilka największych agencji. Są one zrzeszone w stowarzyszeniach, które dbają o etykę biznesu. Współpracują z Ministerstwem Pracy oraz innymi instytucjami państwowymi. Dzięki temu są gwarantem standardów etycznych, bezpieczeństwa pracy, zatrudnienia i wynagrodzenia. Według mnie rok 2015 zakończy się o ponad 200 000 osób lepszym wynikiem zatrudnienia w agencjach pracy niż rok 2014.

Work Service SA Krzysztof Inglot