Pracownicy, których nie można zwolnić do przeglądu

Pracownicy, których nie można zwolnić do przeglądu Africa Studio - Fotolia

Pracownicy resortu pracy dokonają przeglądu grup pracowników, których nie można zwolnić ze względu na ich sytuację (np. ciąża) lub funkcje społeczne – radni.

Na celowniku ministerstwa - jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, znajdą się m.in.:

 1. Kobiety w ciąży.
 2. Mężczyźni korzystający z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego lub wychowawczego.
 3. Pracownicy w wieku przedemerytalnym.
 4. Pracownicy na urlopie wypoczynkowym.
 5. Pracownicy na zwolnieniu lekarskim.
 6. Osoby wskazane przez zakładowe organizacje związkowe.
 7. Posłowie i senatorowie.
 8. Radni.
 9. Radcy prawni.
 10. Pielęgniarki, farmaceuci i lekarze udzielający się w samorządzie (pielęgniarskim, aptekarskim, lekarskim).
 11. Członkowie rad pracowników.

Dziennik Gazeta Prawna