Szef musi udzielić urlopu wychowawczego

Szef musi udzielić urlopu wychowawczego www.sxc.hu

Gdy pracownik wystąpi z wnioskiem o urlop wychowawczy w celu zajmowania się dzieckiem, szef musi mu go udzielić.

Prawo to przysługuje na równi kobietom i mężczyznom - podaje Rzeczpospolita.

Od 1 października 2013 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (DzU z 2013 r., poz. 1139).

Zasadniczo zawiera ono wcześniejsze wymogi formalne dotyczące udzielania urlopu wychowawczego z rozporządzenia z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (DzU nr 230, poz. 2291).


Szef przyjmujący wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego musi odebrać od pracownika odpowiednie dokumenty. 

Nowe regulacje wprowadzają wymogi, których dotychczas nie było przy składaniu wniosku o urlop wychowawczy. Po zmianach treść wniosku wzbogaciła się o określenie liczby części urlopu, z których dotychczas rodzic skorzystał na dziecko. Ponieważ przez 4 miesiące oboje rodzice lub opiekunowie mogą razem przebywać na urlopie wychowawczym, utrzymano wymogi ze starego rozporządzenia.


Dotyczą one obowiązku dołączania do wniosku o urlop wychowawczy pisemnego oświadczenia drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z tego urlopu przez okres wskazany we wniosku lub okresie, w którym rodzic lub opiekun zamierza wspólnie z drugim rodzicem przebywać na nim. Nadal też obowiązuje wymóg dołączenia do wniosku o urlop orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka.

Podobne artykuły:

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów