Prawo prasowe w praktyce

Prawo prasowe w praktyce linusb4 - sxc.hu

Fundacja Szkolnictwo Dziennikarskie zaprasza na szkolenie z prawa prasowego w praktyce, które poprowadzi ekspert w tej dziedzinie dr Maria Łoszewska-Ołowska.

Szkolenie obejmować będzie nie tylko zagadnienia uregulowane w ustawie prawo prasowe, lecz także regulacje zawarte w ustawie o dostępie do informacji publicznej, prawie cywilnym i karnym oraz autorskim. Program dostosowany jest do potrzeb pracowników biur prasowych oraz rzeczników prasowych.

Obejmuje wyłącznie te kwestie z zakresu prawa mediów, które należy uznać za niezbędne w komunikacji zewnętrznej, zwłaszcza zaś w relacjach z dziennikarzami. Zagadnienia analizowane są  z uwzględnieniem ich praktycznego aspektu. Towarzyszy temu między innymi: analiza kazusów, analiza krótkich materiałów prasowych pokazujących poprawne lub błędne zachowania osób udzielających informacji, analiza fotografii pod kątem ich potencjalnego wykorzystania na stronach internetowych, w pismach firmowych, ulotkach reklamowych, itp.

Cele szkolenia

Uzyskanie i utrwalenie wiedzy dotyczącej:

  • sprostowań– istoty tej instytucji, zasad zamieszczania i konstruowania materiałów  tego rodzaju oraz możliwych w tym zakresie roszczeń;
  • prawa do autoryzacji wypowiedzi i wywiadu;
  • zasad udzielania informacji o firmie;
  • szeroko rozumianej problematyki ochrony dóbr osobistych (dobrego imienia, godności, wizerunku, głosu i prywatności) w tym: zakazu zniesławiania i znieważania;
  • granic dozwolonej krytyki prasowej oraz  sposobów reakcji na niezgodne z prawem działania dziennikarzy.

Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:

  • poprawnego konstruowania tekstu sprostowań, tak aby zminimalizować ryzyko ich odrzucenia przez redaktora naczelnego;
  • właściwego, z punktu widzenia zasad prawa, reagowania na krytyczne informacje o firmie;
  • odróżniania publikacji niosących za sobą naruszenie dóbr osobistych, od tych, które mieszczą się w granicach dozwolenia, tak aby właściwie dobrać ewentualny środek prawnej reakcji;
  • wpływu na kształt publikacji o osobie i firmie, zwłaszcza w sytuacji udzielania wypowiedzi dla prasy.

Informacje organizacyjne:

Termin: 22 maja 2015 r.

Miejsce: Warszawa

Trener: dr Maria Łoszewska-Ołowska

Forma zajęć: Warsztat z grupą nie przekraczającą 15 osób

Czas szkolenia: 7 godz. liczonych w systemie akademickim, w tym przerwy kawowe i przerwa obiadowa

Koszt: 750 zł (do 18 maja 650 zł) obejmuje udział w szkoleniu, serwis kawowy, obiad, certyfikat. Przy zgłoszeniu większej ilości osób na jednym zgłoszeniu przysługuje zniżka.

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc, tylko na formularzu zgłoszeniowym.

Więcej informacji: 2http://www.fsd.edu.pl/ai1ec_event/sprostowania-po-nowelizacji-prawa-prasowego/?instance_id=

lub tel. 0 502 825 492

Zapraszamy Fundacja Szkolnictwo Dziennikarskie

FSD Szkolenia Grażyna Oblas