Przedsiębiorcy walczą o swoje prawa

Przedsiębiorcy walczą o swoje prawa mjamesno/ www.sxc.hu

Organizacje zrzeszające pracodawców chcą rozmawiać z ustawodawcą o zmianie dwóch ustaw.

Przedstawiciele organizacji przedsiębiorców zrzeszający firmy wielu branż wyrażają zaniepokojenie faktem, że w trakcie prac legislacyjnych nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – w dużej mierze pomijane są argumenty i opinie przedsiębiorców.

Gwarancje praw

Przedsiębiorcy przypominają, że wbrew deklarowanym w uzasadnieniu do projektu intencjom brakuje w nim rozwiązań wzmacniających gwarancje ich praw.

Według przedsiębiorców, zawiera on przede wszystkim nowe rozwiązania służące wzmocnieniu uprawnień organu antymonopolowego, jednocześnie nie zapewniając przedsiębiorcom wystarczających gwarancji procesowych.

Podobne artykuły:

Przedsiębiorcy uważają, że projekt stoi w sprzeczności z intencjami rządu, by polską gospodarkę deregulować i ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej. Kładzie nacisk wyłącznie na dwie wartości, jakimi są ochrona konkurencji i ochrona konsumentów. Dobra te są oczywiście istotne i zasługują na ochronę prawną, ale jednocześnie ustawodawca powinien zapewnić równowagę z innymi wartościami konstytucyjnymi, takimi jak prawo własności, swoboda działalności gospodarczej, prawo do sądu, czy prawo do obrony. W ocenie przedsiębiorców, projekt w obecnym kształcie takiej równowagi i proporcjonalności nie zapewnia.

Dyskusja nad projektem

Z tego powodu siedem organizacji przedsiębiorców - Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polska Izbą Informatyki i Telekomunikacji, American Chamber of Commerce in Poland, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polska Izba Komunikacji Elektronicznej – 25 października br. podpisało się pod pismem do Tadeusza Aziewicza, przewodniczącego Podkomisji powołanej przez sejmową Komisję Gospodarki do rozpatrzenia projektu ustawy, z prośbą o spotkanie, aby zasygnalizować najistotniejsze wątpliwości i zagrożenia wynikające z projektu.  

www.bcc.org.pl
konfederacjalewiatan.pl

Podobne artykuły:

Nowoczesna Firma S.A. Olimpia Wolf