Przerwy na papierosa. Kto na ile może sobie pozwolić?

Przerwy na papierosa. Kto na ile może sobie pozwolić? fotolia

Palenie tytoniu staje się coraz mniej popularne, jednak wciąż zdarzają się całe grupy pracowników, którzy wielokrotnie w ciągu dnia robią sobie przerwy na papierosa. Co mówi na ten temat prawo? Jak często pracownik może korzystać z takiej przerwy?

Ani Kodeks pracy, ani inne przepisy z zakresu prawa pracy nie wprowadzają specjalnej przerwy na papierosa. Co więcej, obecnie co do zasady zakazane jest palenie w miejscach publicznych, chyba że pracodawca wyznaczy specjalne pomieszczenie do tego celu. Jeżeli jednak pracownik często wychodzi na papierosa, warto pamiętać jakie w praktyce przysługują pracownikowi przerwy w pracy.

Po pierwsze zatem, pracownicy pracujący co najmniej sześć godzin dziennie mają prawo do 15-minutowej przerwy w ciągu dnia, którą mogą wykorzystać dowolnie, zarówno na obiad jak i na papierosa. Taka przerwa nie wydłuża wymiaru czasu pacy o 15 minut.

Papieros co godzinę lub przez godzinę

Pracownicy, którzy co najmniej połowę dnia pracy spędzają przed monitorem komputera, mają prawo do 5 minut przerwy co godzinę. Tacy pracownicy zdecydowanie najczęściej mogą „legalnie” wychodzić na papierosa.

Ponadto, pracodawca może wprowadzić w ciągu dnia przerwę lunchową w wymiarze 60 minut, która wydłuża czas pracy do dziewięciu godzin dziennie. Taka przerwa również może być przez pracownika wykorzystana dowolnie, również na załatwienie spraw osobistych, takich jak wizyta u lekarza.

Antymotywacja

Poza wskazanymi wyżej przypadkami, zrobienie sobie przez pracownika przerwy na papierosa nie znajduje oparcia w przepisach prawa. Niemniej jednak, jeżeli prac wykonywana jest terminowo i nie ma w związku z paleniem papierosów opóźnień w wykonywanych obowiązkach, co do zasady pracodawca nie może zabronić palenia.

Warto także zastanowić się nad innymi metodami motywującymi pracownika do ograniczenia przerw na papierosa, jak na przykład zakaz palenia na terenie i w obrębie zakładu pracy. Za naruszenie takiego zakazu pracodawca może wprowadzić np. kary porządkowe, bądź groźbę zmniejszenia premii uznaniowej.

monsterpolska.pl Małgorzata Majewska