Przyszłość należy do liderów „jutra”

Przyszłość należy do liderów „jutra” fotolia

Obecne tendencje rynkowe i wszelkie ruchy oddolne istniejące od wielu lat, zmierzają do ewolucji świadomości. Pozwalają odkrywać w człowieku potrzeby wewnętrznego rozwoju – nie tylko jego kreatywność, lecz także przekraczać jego bariery mentalne.

Pomagają też odkrywać własną misję życiową, budować swoją markę, porywając tym innych. Osoba, która poddaje refleksji własne życie oraz dostrzega szerszy kontekst stanu świata, w którym żyje, staje się niekwestionowanym liderem jutra. Jest charyzmatycznym przywódcą, który budzi w ludziach ich głęboko skrywane potrzeby i nie odkrywane przez lata talenty oraz odkopuje w nich odwagę do przekraczania wewnętrznych barier. Tacy liderzy to giganty. Można tu wymienić choćby Anthony’ego Robbinsa czy T. Harva Ekera. Ci ludzie odkryli w sobie „centrum dowodzenia”, wypolerowali je jak diament, a teraz rezonują nim na zewnątrz. Dzięki temu stają się jak magnes dla innych, odbijają w nich ich własny blask, jak w lustrach.

Podobne artykuły:

Kreatorzy zmian

Liderzy jutra stanowią awangardę przyszłości, są kreatorami zmiany, odkrywającymi poprzez swoje wewnętrzne zwierciadła (jak w hologramie) potrzeby świata. To oni stają się i będą wkrótce twórcami najbardziej oczekiwanych wynalazków i technologicznych rozwiązań, które wyjdą naprzeciw potrzebom ludzkości w różnych dziedzinach życia, niezbędnym do naprawy „popsutego” świata. Swoimi umysłami i intuicją sięgną znacznie wyżej i głębiej od przeciętnych ludzi. Wiele dziedzin życia wymaga bowiem naprawy, regeneracji, podobnie jak rewitalizacji, zarówno w skali indywidualnej, jak i masowej.

Dzieci indygo

W wielu książkach na przestrzeni ostatnich co najmniej 30 lat opisano tzw. dzieci indygo, czy dzieci kryształowe (używano też innych określeń). Zdaniem autorów te dzieci zaczęły przychodzić na świat już po II wojnie światowej, mniej więcej od 1946 roku, ale ich liczba znacznie wzrosła w latach 70. XX w. i pod koniec XX w. Są nawet strony internetowe, na których rodzice takich niezwykłych dzieci dzielą się swoimi doświadczeniami wychowawczymi, poszukując również wsparcia. Jest to pokolenie (już kolejne zresztą) innowatorów w różnych dziedzinach życia, którzy nie poddają się schematom, rygorom, liniowemu porządkowi klasy i społeczeństwa, czy siedzeniu w ławkach szkolnych. Jeśli w czasie wychowania, edukacji czy farmakologicznego leczenia nie złamano ich woli, to ci ludzie są obecnymi i przyszłymi geniuszami, innowatorami, pionierami tworzenia nowego porządku, opartego także na etycznych wartościach, odpowiedzialnym biznesie, wartościach w sobie.

Potrzeba wsparcia

Tacy ludzie powinni być wspierani już od najmłodszego wieku przez właściwą edukację. Przyszli bowiem na świat z misją, a jednocześnie własną wewnętrzną mocą oraz motywacją. Nie ustaną ani w tym, aby tę moc i motywację odkopać, jeśli im ją zniszczono lub „zakopano”, ani w parciu do przodu, aby ją realizować. Jednocześnie przez własne „przyciąganie” tacy liderzy są w stanie zgromadzić wokół siebie ludzi, którzy dzięki nim odkryją własne misje, będące częścią misji lidera. Te zespoły, pomagając takiemu liderowi w spełnieniu jego misji, jednocześnie będą spełniać siebie.

W jakim kierunku zmierza świat?

To są obecne trendy, które coraz wyraźniej pokazują kierunek, w jakim zmierza świat. Możemy być pewni, że prędzej czy później zaistnieje to we współczesnej rzeczywistości. Już wiele lat temu John W. Cullen z CLU University w Kalifornii opisał tego rodzaju trendy w zarządzaniu. W latach 90. XX w. badał także tzw. wskaźnik POI polskich menedżerów, przyjeżdżając kilkakrotnie do Centrum Kreowania Liderów w Polsce. Już wtedy jego zdaniem „zdrowe, a więc rozwijające się osobowo i duchowo jednostki będą budować zdrowe organizacje”, także świat.

Ważne jest, abyśmy jako dorośli i dojrzali, również jako rodzice, nauczyciele lekarze czy menedżerowie, nie przeoczyli tej szansy i wsparli wyłaniające się potencjały i naturalne tendencje rozwojowe każdej osoby do realizacji siebie, swojej misji.

INSTYTUT PSYCHOSYNTEZY. Centrum Zrównoważonego Rozwoju Człowieka - Dr Ewa Danuta Białek Ewa Białek