Raport Pracuj.pl: gdzie w styczniu było najłatwiej o pracę?

Raport Pracuj.pl: gdzie w styczniu było najłatwiej o pracę? fotolia

W styczniu na Pracuj.pl opublikowano 39 864 ogłoszeń o pracę. Najwięcej pochodziło z branż: handel i sprzedaż, bankowość/ finanse/ubezpieczenia oraz przemysł ciężki. Na czele zestawienia znalazły się woj.: mazowieckie, małopolskie i dolnośląskie.

Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w styczniu poziom bezrobocia wyniósł 10,3 proc. procent i jest to wynik o 1,6 pkt proc. niższy niż przed rokiem. Spadek świadczy o utrzymującej się tendencji wzrostowej na rynku pracy. Dane Pracuj.pl potwierdzają ten pozytywny trend. W porównaniu rok do roku, liczba ofert pracy w styczniu 2016 r. wzrosła o 15 proc.

W jakich branżach najłatwiej o pracę?

Z analizy ogłoszeń na portalu Pracuj.pl wynika, że największe zapotrzebowanie na pracowników zgłosili w styczniu pracodawcy z branży handel i sprzedaż. Opublikowali oni 7 950 ogłoszeń o pracę, co stanowiło jedną piątą wszystkich ofert ze stycznia. Kolejną branżą była bankowość/finanse/ubezpieczenia, z 5 078 ogłoszeń o pracę oraz przemysł ciężki – z liczbą 3 337 ofert. Największy wzrost, w porównaniu rok do roku, zanotowano w branży produkcja dóbr szybkozbywalnych (FMCG) – wzrost aż o 41 proc. Istotne zmiany nastąpiły także w branży transport i logistyka (wzrost o 19 proc. rok do roku), turystyka/hotelarstwo/gastronomia (wzrost o 16 proc. rok do roku) oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie (wzrost o 12 proc. rok do roku).

Specjaliści najbardziej pożądani w styczniu

W styczniu najczęściej poszukiwanymi specjalistami byli pracownicy: handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz IT. Największą dynamikę wzrostu, w porównaniu do roku ubiegłego, odnotowano natomiast w przypadku specjalistów HR/zasobów ludzkich. Po raz kolejny obserwujemy istotnie wzrosty zapotrzebowania na specjalistów z tej kategorii, co stanowi potwierdzenie pozytywnej tendencji na rynku pracy dotyczącej zwiększenia zatrudnienia i poszukiwania osób wykwalifikowanych do przeprowadzania profesjonalnych procesów rekrutacyjnych.  Inni pracownicy, na których znacząco wzrosło zapotrzebowanie, to specjaliści od obsługi klienta, logistyki i budownictwa.

Województwa poszukują pracowników

Niezmiennie, jeśli chodzi o rozkład ogłoszeń według województw, dominuje woj. mazowieckie; w styczniu opublikowano 8 985 ofert (23 proc. ogólnej liczby ogłoszeń) z tego województwa. Na kolejnych miejscach znalazły się województwa małopolskie z 4 070 ofert (stanowiących 10 proc. ogłoszeń) oraz dolnośląskie z 4 061 ofert (10 proc. ogólnej liczby ogłoszeń). Znaczna liczba ofert pracy pochodziła także z województw: śląskiego (3 526), wielkopolskiego (3 455) oraz pomorskiego (2 633). W styczniu 2016 r. największe wzrosty zapotrzebowania na pracowników odnotowano w województwie małopolskim, 23 proc. więcej ofert pracy niż przed rokiem, dolnośląskim (20 proc.) oraz zachodniopomorskim (18 proc.).

Podobne artykuły:

W styczniu najczęściej zapotrzebowanie na nowych pracowników zgłaszały firmy zatrudniające od 51 do 250 pracowników – opublikowały one łącznie 11 325 ofert pracy. Niemal równie często rekrutowali pracodawcy w największych firmach (zatrudniających powyżej 250 pracowników) – z tych firm pochodziło 11 038 ofert. Najwyższą dynamikę wzrostu liczby ofert pracy odnotowano w firmach zatrudniający od 51 do 250 pracowników, porównując rok do roku nastąpił wzrost o 17 proc. Niewiele niższy wskaźnik wzrostu liczby ogłoszeń zanotowano wśród pozostałych przedsiębiorstw; dla największych firm wyniósł 15 proc., dla małych (zatrudniających od 11 do 50 osób) 13 proc., natomiast dla mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 10 osób) 12 proc. 

Pracuj.pl Anna Częścik