Rekrutacja – jak ją przeprowadzić z sukcesem

Rekrutacja – jak ją przeprowadzić z sukcesem www.fotolia.pl

Rekrutacja to proces, do którego należy się odpowiednio przygotować – trzeba ustalić profil kandydata jakiego poszukujemy oraz co możemy mu zaoferować. Właściwie rozplanowanie w czasie i dobranie odpowiednich metod rekrutacji to klucz do sukcesu.

Rozpoczęcie procesu rekrutacji należy zacząć od menedżera działu – jego zadaniem jest przedstawienie pełnego zakresu zadań, które ma pełnić nowa osoba. Składa się na to przede wszystkim określenie wymaganych kompetencji oraz udzielenie informacji dotyczących pracy danej komórki i realizowanych przez nią projektów. Jest to ważne z kilku powodów – jak największa liczba informacji pozwala na zaoszczędzenie czasu, szybkie przedstawianie odpowiednich kandydatów, a także na zweryfikowanie rynku pod kątem oczekiwanych kompetencji.

Rekrutacja własnymi siłami czy zlecona na zewnątrz

Następnie organizacja powinna zdecydować, czy realizuje rekrutację sama, czy też zleca ją zewnętrznej agencji. Klienci decydują się na powierzenie tego procesu wyspecjalizowanej firmie, ponieważ często mają problem ze znalezieniem pożądanych osób. Wynika to np. z faktu, że szukają pracowników, którzy będą obsługiwali nowo wdrażane systemy czy do tej pory niewykorzystywane technologie. Czasami znają już także większość specjalistów z tej dziedziny, a poszukują tzw. nowej krwi.

Podobne artykuły:

Dobrze to zaplanuj

By rekrutacja przebiegła sprawnie, należy również zaplanować konkretny czas na rozmowy z kandydatami oraz wyznaczyć osoby odpowiedzialne za cały proces, które będą współpracować z firmami zewnętrznymi. Warto zaznaczyć bowiem, że za rekrutację nie zawsze odpowiedzialny jest wewnętrzny dział HR, ale np. dyrektorzy czy kierownicy działów, w których jest wolny wakat. To oni są również źródłem najważniejszych informacji odnośnie oferowanego stanowiska.

Określ budżet

Efektywne poszukiwanie kandydatów ułatwia czasami także określony budżet. Przy bardziej specyficznych stanowiskach, często jest on ruchomy, jednak forma współpracy i „widełki płacowe” powinny być z góry ustalone. Kandydaci często powołują się na inne kraje, gdzie przy większości ogłoszeń są podane stawki. Pozwala im to na ocenę – już na samym początku – czy oferta jest dla nich interesująca.

Czas jest najważniejszy

Najważniejszy jest jednak czas – rekrutacja powinna być realizowana szybko: przedstawienie kandydatów, zaproszenia na spotkania, przeprowadzenie testów, decyzja i informacja zwrotna nt. decyzji firmy. Cały ten proces nie powinien trwać dłużej niż miesiąc, ponieważ kandydaci mają okresy wypowiedzeń, które odraczają ich możliwy start w nowym miejscu pracy.

Jak efektywnie szukać pracowników?

Rekrutacja nowych pracowników kojarzy się przede wszystkim z ogłoszeniami na popularnych portalach. Jednak rekruterzy coraz częściej odchodzą od starych metody, takich jak tzw. direct search czy klasyczne ogłoszenia. W wielu branżach, szczególnie w tych, gdzie wymagane jest specjalistyczne doświadczenie, jak np. IT czy finanse, tradycyjne metody nie przynoszą już zadawalających efektów.

Dlatego też największe firmy, mimo że posiadają rozbudowane działy HR, korzystają z pomocy wyspecjalizowanych agencji doradczych. Dysponują one nie tylko specjalistycznym doświadczeniem, lecz także własnymi bazami CV, systematycznie poszerzanymi o nowe aplikacje. To od nich często zaczyna się cały proces rekrutacji – dzięki wypracowanym relacjom i bezpośrednim kontaktom, rekruterzy są w stanie szybko znaleźć odpowiednią osobę, bez czekania na odzew z jej strony. Dodatkowo mogą przeprowadzić weryfikację umiejętności technicznych kandydata czy poznać jego osobowość, tak aby firma otrzymała komplet informacji o osobie, którą chce zatrudnić.

Portale społecznościowe – nieoceniona pomoc?

Coraz bardziej popularną metodą stosowaną podczas rekrutacji jest również korzystanie z licznych portali, na których kandydaci posiadają swoje profile z doświadczeniem zawodowym, takich jak LinkedIn czy GoldenLine, a także media społecznościowe – Facebook, Twitter czy Google+. Przydatne jest również uczestniczenie w wydarzeniach tematycznych i grupach dyskusyjnych związanych z konkretną tematyką.

Dostosuj metody do specyfiki branży

Aby rekrutacja zakończyła się pożądanym efektem, musimy więc dostosować jej metody do specyfiki branży, w której poszukujemy kandydatów, ale także struktury organizacji – innych pracowników poszukują średnie czy rodzinne firmy, a innych międzynarodowe korporacje. Kluczowym jest również zrozumienie, jakie kompetencje są pożądane na danym stanowisku – od tego zależy czy ważniejsze będzie bogate doświadczenie kandydata czy np. kompetencje miękkie i umiejętność szybkiego odnalezienia się w nowej sytuacji.

Diverse Consulting Group Sp. z o.o Andrzej Nowicki