Rozwój zawodowy jest domeną młodych

Rozwój zawodowy jest domeną młodych nf.pl

Większość aktywnych zawodowo Polaków w wieku od 18 do 29 lat deklaruje, że w ostatnim roku rozwinęło się w pracy. Mimo istotnych zmian na rynku pracy, odsetek dla tej grupy wiekowej pozostaje znacząco wyższy niż w przypadku osób starszych.

Tak wynika z raportu Pracuj.pl „Wygoda kontra rozwój”*.

Wszystko wskazuje na to, że zmiany zachodzące na rynku pracy – obejmujące m.in. wydłużenie wieku emerytalnego – sprawią, że wśród aktywnych zawodowo Polaków coraz większą grupę będą stanowiły osoby w wieku powyżej 50 lat. Niezależnie od indywidualnych planów i aspiracji, ostatnie lata pracy zawodowej nie powinny być okresem zawodowej stagnacji.

Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Pracuj.pl, najwięcej osób (85 proc.), które w ostatnim roku zdobyły nowe umiejętności i podniosły swoje kwalifikacje, było w wieku 19-29 lat. Znacznie gorzej przedstawiała się sytuacja w przypadku osób należących do przedziału wiekowego 50-59 lat, gdzie podobnego zdania było 56 proc. badanych.

Awanse i podwyżki

Wyraźne dysproporcje widoczne są także w przypadku przyznawania awansów i podwyżek. Mimo większego doświadczenia zawodowego, jakim mogą pochwalić się osoby w wieku 50-59 lat, zaledwie 20 proc. z nich w przeciągu ostatnich trzech lat otrzymało awans, a 47 proc. – podwyżkę. Dla porównania, wśród aktywnych zawodowo Polaków w wieku 18-29 lat, w ostatnich trzech latach awansowało 49 proc. badanych, a podwyżkę otrzymało w tym czasie aż 69 proc. badanych z tej grupy.

Zmiana pracy domeną młodych

Podobny trend zauważalny jest również w przypadku gotowości do zmiany miejsca pracy, która w dalszym ciągu jest domeną młodych. Blisko co trzeci badany (32 proc.) w wieku 18-29 lat bierze pod uwagę możliwość zmiany miejsca zatrudnienia. Wśród osób w wieku 50-59 lat o zmianie myśli zaledwie co dziesiąta osoba, co najprawdopodobniej wynika z większej otwartości na zmiany zauważalnej u osób należących do pokolenia Y.

rozwój zawodowy Pracuj.pl

*Wyniki badania motywacji zawodowych Polaków, zrealizowanego na zlecenie Pracuj.pl przez TNS Polska, na reprezentatywnej próbie 1000 aktywnych zawodowo Polaków.

Pracuj.pl Anna Częścik