Nie ma co narzekać! Jest praca dla młodych

Nie ma co narzekać! Jest praca dla młodych Minerva Studio - Fotolia

Co 10. pracodawca poszukiwał do pracy lub miał zamiar w ciągu kolejnych 6 miesięcy zatrudnić osobę młodą. Do młodych łącznie było adresowane 8 proc. stanowisk oferowanych przez badanych pracodawców.

Wyniki III edycji badań Bilans Kapitału Ludzkiego wskazują, że pracodawcy mają oferty pracy dla młodych i sprecyzowane oczekiwania związane z ich zatrudnieniem.

Gdzie jest praca dla młodych

Młodych specjalistów poszukuje się przede wszystkim w sektorze edukacji (nauczyciel w przedszkolu, wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, nauczyciel nauczania początkowego) oraz sprzedaży (specjalista ds. sprzedaży). W 2012 r. pojawiły się również oferty w branży reklamowej oraz IT, m.in. projektanci grafiki i multimediów, specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych.

 Odsetek pracodawców oferujących pracę młodym osobom (N=5039)

PARP - raport Badanie Pracodawców PARP

Średnie wykształcenie preferowane

Pracodawcy oferujący stanowiska pracy osobom młodym najczęściej preferują te z wykształceniem średnim (podobnie, jak dla ogółu pracodawców poszukujących pracowników), wyraźnie rzadziej natomiast z wykształceniem zawodowym. Od młodych nieco częściej pracodawcy oczekują wykształcenia wyższego na poziomie licencjatu, choć wśród ogółu pracodawców poszukujących pracowników w 2012 r. bardziej popularne jest wykształcenie wyższe magisterskie.

Branże pracodawców poszukujących pracowników (N=5040)

Badanie Pracodawców PARP Badanie Pracodawców PARP

Uczyłeś się, to masz szanse na pracę

W przypadku poszukiwania do pracy osób młodych, widoczny jest stosunkowo większy rygoryzm pracodawców względem wykształcenia kandydatów niż w sytuacji, gdy praca nie jest konkretnie do nich adresowana. Prawdopodobnie wynika to z braku możliwości wykorzystania innych kryteriów lub pewności, że zostaną one spełnione.

Jesteś mężczyzną? Dostaniesz pracę

Podobnie, w przypadku młodych kandydatów pracy większą rolę niż dla ogółu potencjalnych kandydatów odgrywa płeć. Młodzi mężczyźni są preferowani na stanowiskach techników i innego średniego personelu, natomiast w przypadku stanowisk specjalistycznych, biurowych i usługowych pracodawcy wybierają młode kobiety. Ponadto wydaje się, że szczególnie w przypadku młodych zachodzi następująca zależność: im mniejszych kwalifikacji i niższego wykształcenia wymaga dane stanowisko, tym większą rolę zaczyna odgrywać płeć.

Dokształcenia młodych pracowników

Pracodawcy adresujący swoją ofertę do młodych (do 30 lat włącznie) stosunkowo rzadko oczekują od kandydatów pełnego przygotowania do pracy, nastawiając się na ich doszkalanie (ponad 20% takich pracodawców jest gotowa przeprowadzić pełne doszkolenie).

Jednocześnie zdecydowana większość (85%) deklaruje, że poszukuje młodego pracownika na wcześniej istniejące stanowisko.

Może to oznaczać, że młodzi mają szansę na zatrudnienie przede wszystkim w wyniku rotacji na istniejącym stanowisku pracy bądź wskutek wymiany pokoleniowej.

Doświadczenie ważna na stanowisku robotniczym

W zakresie oczekiwanego od kandydatów do pracy doświadczenia zawodowego, młodzi są traktowani nieco bardziej liberalnie od ogółu, niemniej jednak większość pracodawców zakłada, że doświadczenie jest konieczne szczególnie, gdy oferta dotyczy stanowiska robotniczego lub specjalistycznego. Wymagania te nie są jednak wygórowane – ponad 80 proc. wskazań pracodawców względem stażu pracy młodych kandydatów nie przekracza 2 lat doświadczenia, a najczęściej formułowanym wymogiem jest półroczne doświadczenie. Inną kwestią jest to, że dla ludzi młodych, często zdobywających w trakcie trwania nauki doświadczenie słabo lub w ogóle nie związane z ich wykształceniem, wymóg taki może i tak skutecznie ograniczać szanse na znalezienie pracy.

Paweł Krusiński