Rządowe plany wprowadzenia stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych

Rządowe plany wprowadzenia stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych sxc.hu

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych oraz zniesienie zróżnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę – to zmiany zaproponowane przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej.

Projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewiduje wprowadzenie stawki godzinowej dla umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. Chodzi o umowy zawarte z osobą fizyczną albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która przyjęte zlecenie lub usługi wykonuje osobiście – a przedsiębiorcą albo inną jednostką organizacyjną, przy czym przedmiotem umowy jest wykonywanie zlecenia lub świadczenie usług związanych z działalnością prowadzoną przez te podmioty.

Subskrybuj autora aby czytać dalej

Kancelaria Prawna Skarbiec Robert Nogacki