Single, rozwodnicy, wdowcy. Jak radzą sobie na rynku pracy?

Single, rozwodnicy, wdowcy. Jak radzą  sobie na rynku pracy? sxc.hu

Czy stan cywilny ma wpływ na sytuację danej osoby na rynku pracy? Ze statystyk pochodzących z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wynika, że w najlepszej sytuacji znajdują się osoby będące w związkach małżeńskich.

W I kwartale 2014 roku współczynnik aktywności zawodowej dla ogółu ludności wynosił 56,1%. Najwyższy poziom współczynnika aktywności zawodowej zanotowano wśród osób rozwiedzionych lub będących w separacji – wynosił on 63,6%.

Nieco mniejsza wysokość współczynnika (o 0,5 p.p.) cechowała osoby będące w związkach małżeńskich. Najniższy poziom współczynnika występował wśród osób owdowiałych i wynosił on 13,1%. Może to wynikać z faktu, że osoby owdowiałe to w dużej części osoby starsze, które nie są już kwalifikowane jako aktywne zawodowo.

Współczynnik aktywności zawodowej według stanu cywilnego w Polsce w I kwartale 2014 roku Współczynnik aktywności zawodowej według stanu cywilnego w Polsce w I kwartale 2014 roku

Wskaźnik zatrudnienia w I kwartale 2014 roku dla całej Polski wynosił 50,2%. Był on najwyższy wśród osób będących w związkach małżenskich – wynosił 58,8%. Na drugim miejscu, pod względem wysokości wskaźnika, znalazły się osoby rozwiedzione, lub będące w separacji (54,2%), a na trzecim kawalerowie, lub panny (44,4%). Najniższy wskaźnik zatrudnienia cechował osoby owdowiałe (11,6%).

Wskaźnik zatrudnienia według stanu cywilnego w Polsce w I kwartale 2014 roku Wskaźnik zatrudnienia według stanu cywilnego w Polsce w I kwartale 2014 roku

Stopa bezrobocia w I kwartale 2014 roku dla całej Polski wynosiła 10,6%. Najniższa stopa bezrobocia dotyczyła osób pozostających w związku małżeńskim – dla tej grupy wynosiła ona 6,9%. Z kolei dla osób owdowiałych stopa bezrobocia wynosiła 11,8%, a dla rozwodników 14,7%. Najwyższa stopa bezrobocia charakteryzowała kawalerów i panny i wynosiła 19,1%.

Stopa bezrobocia według stanu cywilnego w Polsce w I kwartale 2014 roku Stopa bezrobocia według stanu cywilnego w Polsce w I kwartale 2014 roku


Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

Sedlak & Sedlak Marta Kowalówka